Tänä vuonna luettu 2 498 472 uutista.
This year 2 498 473 news read.

FT Marita Hyttinen, johtava asiantuntija  3T Ratkaisut Oy

Visuaalisuus työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämisessä

Ohjaudumme pitkälti silmillämme. Orientaatio ei pohjaudu ajatteluun eikä päätöksentekoon, vaan on automaattista. Näköaistiohjautuvuutta voi hyödyntää johtamisessa.

Kaaos lisää kaaosta

Ihmiset saattavat työskennellä hyvin sekavissa ja epäsiisteissä tuotantotiloissa. 

  • Työpisteistä löytyy viallisia ja työvaiheeseen tarpeettomia, epäkurantteja työvälineitä ja jätettä.
  • Tiloihin on jäänyt turhia, vanhentuneita, suttuisia tai ristiriitaisia ohjeita ja opasteita.
  • Kulkuväylillä on välivarastoja, kaapeleita ja roskia.

Näissä ympäristöissä sattuu tapaturmia, koetaan stressiä ja työ on katkonaista. 

Jos lattiamerkinnät on tehty vuosia sitten tai opasteista ovat värit päässeet hiipumaan, se kielii siitä, ettei turvallisuudella ole väliä. Tulee tunne, että voit ihan hyvin rikkoa rajamerkintöjä - ja ehkä muitakin sääntöjä! Ei ole väliä silläkään, vaikka jättäisit sotkusi siivoamatta.

Ohjaa visuaalisilla signaaleilla tuotantotiloissa!

Näköhavainto-ohjautuvuuttamme voidaan käyttää hyväksi turvallisuuden edistämisessä.  Näköaistiin perustuva ohjaus on tehokkaampaa kuin sanallinen, koska se vaikuttaa käytökseen suoraan, ilman ajatusvälityksiä. Se ylittää kielimuurit.

Visuaalisesti voidaan osoittaa tavaroiden paikkoja ja tilojen rajoja. Punaisella, keltaisella ja vihreällä värillä on vakiintuneet merkityksensä. Punainen on vaaran merkki, se nostaa sydämen sykettä ja terästää tarkkaavaisuutta.

  • Hätätilanteessa on välttämätöntä, että silmät löytävät heti uloskäynnit, hätäseis-painikkeet, ensiapupisteet ja alkusammuttimet ja että niille pääsy on esteetön. 
  • Kun henkilö- ja työkoneliikenne on erotettu toisistaan ja kun tarvikkeille on merkityt paikkansa, liikkuminen on turvallista ja tehokasta. 
  • Trukin tulon voi osoittaa valolla. 
  • Työohjeisiin voi lisätä kuvia ja kaavioita sekä värejä ja symboleita. Tällöin ne ymmärretään nopeammin.

Selkeäkään viivoitus, liputus eikä ohje riitä, jos alue on vaarallinen eikä sinne saa mennä. Tällöin on käytettävä aitausta, vartiointia tai lukitusta. Huolto- ja kunnossapitotyöt edellyttävät Logout/Tagout -menettelyn. Vahingossa koneen vaara-alueelle joutuminen on pystyttävä estämään täysin. Lappu vaarallisten tilojen ovella ei riitä. Oveen on asennettava lukko.

Elmeröinti varmistaa tilojen turvallisuuden

Paikat pysyvät kunnossa ja tarvikkeet järjestyksessä, kun ympäristön tilaa seurataan systemaattisesti, ja seurannan tulokset ovat kaikkien nähtävillä. Tähän soveltuva menetelmä on Elmeri-havainnointi, josta on toimialakohtaisia versioita. Elmerissä ei ole kyse mielipiteistä, vaan tilojen kunnossa - ei kunnossa -tuomio perustuu kriteereihin.

Elmerin käyttö vähentää tutkimusten mukaan tapaturmia ja lisää toiminnan tehokkuutta. Havainnointiin liittyvät valokuvat avaavat silmiä analyyttiseen työympäristön tarkasteluun. Kuvat kohennetuista tiloista ilmoitustaululla antavat positiivista palautetta - kiitoksen siitä, mitä on saatu yhdessä aikaan! Kun pitää paikat järjestyksessä, ei tarvitse siivota.

Aistiystävällisyys auttaa keskittymään

Suosimme järjestyksessä olevia, selkeitä, aistiystävällisiä tiloja, joissa on mahdollisimman vähän negatiivisia ärsykkeitä ja joissa värisävyt ja materiaalit on valittu niin, että ne edesauttavat keskittymistä ja sopivaa vireyttä. Toimitiloissa kannattaa ottaa tämä huomioon.

Useimmille tilojen personointi itselle tärkeillä esineillä ja valokuvilla lisää viihtyvyyttä, samoin viherkasvit. Vihreä on salliva väri, joka auttaa rentoutumaan. Se on myös kasvun ja uudistumisen väri.

Tuuppaa terveellisiin valintoihin!

Silmillä ohjautumista voi hyödyntää myös elämäntapojen hallinnassa. Meitä pystytään "tuuppaamaan" valintoihin, esimerkiksi kohdentamalla valoa haluttuun objektiin.

Jos henkilöstöravintola laittaa kassan viereen suklaapatukoita, niitä napataan mukaan; jos puolestaan hedelmäkorin, tarjottimelle poimitaan hedelmä. Punainen paitsi osoittaa vaaraa, stimuloi ruokahalua.

Lähde: 3T Ratkaisut


Päivitetty/Updated: 14.05.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.