Tänä vuonna luettu 2 009 725 uutista.
This year 2 009 725 news read.

Uusi tutkimus mallintaa tukien vaikutusta matkailuun

Tutkimus mallintaa matkustajamerenkulkuun kohdistuvaa valtiontukea vastaavan tulon vaikutuksia matkailuliiketoiminnalle

Jos työ- ja vapaa-ajan matkailuun maa-alueella kohdistuisi vastaava tulo kuin matkustajamerenkulkuun on laskennallisesti kohdennettavissa valtiontukena, välitön ja kerrannainen tulovaikutus olisi 370 - 420 miljoonaa euroa vuosittain ja vastaavasti työllisyysvaikutus olisi 2400 - 2750 henkilötyövuotta.

Arviot on esitetty Tampereen yliopiston tutkimuksessa, jossa vaikutukset on laskettu alueellisen matkailun numeerisen vaikutusarviomallin (ALMAnum) avulla. Malli perustuu lähtökohdiltaan taloustieteessä yleisesti käytettyihin panos-tuotostaulukoihin ja kerroinanalyysiin. Tällaista valtiontukien määrää vastaavan tulon vaikutuksia matkailuliiketoiminnassa ei ole aiemmin mallitettu ja arvioitu.

Valtiontukea vastaavien tulojen lähtökohtatietojen arvioinnissa on hyödynnetty samaan hankekokonaisuuteen kuuluvaa, Tampereen yliopistossa aiemmin tehtyä selvitystä merenkulun henkilöstökuljetuksiin laskennallisesti kohdistettavasta tuesta (Lehto, Karppinen, Oulasvirta ja Saarijärvi, 2017). Käsillä olevan ja aiemman selvityksen tilasi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Tutkimuksen tekijä, taloustieteen yliopisto-opettaja Ari Karppinen korostaa, että kyseessä on ensisijaisesti alueelliseen matkailumalliin perustuva mallipohjainen numeerinen arvio, eikä maalla tai merellä tapahtuvan matkailun mahdollinen kokonaisvaltiontukivaikutusarvio.

Valtiontuet ovat olleet viimeaikaisen poliittisen keskustelun aiheena. Merenkulun pysyvät valtiontuet Euroopan unionin sisämarkkinoilla perustuvat komission hyväksymään poikkeusmenettelyyn; matkustajamerenkulun laskennallista tukea ei ole käytännössä voitu erottaa lastikuljetusten tuista, eikä sitä voida ilman vastaavaa poikkeusmenettelyä maksaa matkailulle yleisesti.

Tutkimuksessa ei pyritä tarkastelemaan merenkulun tukien tarpeellisuutta, tukijärjestelmän tehokkuutta tai maalla ja merellä tapahtuvan matkailun keskinäistä riippuvuutta, vaan nimenomaan mallittamaan merenkulun henkilöliikenteeseen laskennallisesti kohdistuvaa valtiontukea vastaavan tulon numeerisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.

Lähde: Tampereen yliopisto


Päivitetty/Updated: 12.04.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.