Tänä vuonna luettu 2 010 573 uutista.
This year 2 010 573 news read.

Kysely: Suomalaiset toivovat lisää palkkaa ja vähemmän stressiä - työhyvinvointia lisäisi joustavuus ja oma päätäntävalta

LähiTapiolan kyselyn mukaan suomalaisista lähes 80 prosenttia lähtee useimpina päivinä mielellään töihin. Työelämän isoimpina ongelmakohtina sen sijaan pidetään liian pientä palkkaa ja työn kuormittavuutta.

Suomalaiset pitävät työelämän pahimpina ongelmina liian pientä palkkaa työn vaativuuteen nähden, työn stressaavuutta sekä huonoa johtamista. LähiTapiola selvitti asiaa Arjen katsaus -kyselytutkimuksella, jossa 37 prosenttia vastaajista oli tyytymättömiä palkkaukseen ja 34 prosenttia eli yli 1,3 miljoonaa suomalaista piti stressiä ja työn kuormittavuutta suurena ongelmana.  - Yllättävää, että stressaavuus ja esimiestyön puutteet nousivat näin vahvasti esille, LähiTapiolan Työkykypalvelun liiketoimintajohtaja Sari Seppi-Laitinen kommentoi tuloksia.

Tutkimuksessa kartoitettiin paitsi työelämän ongelmakohtia myös sitä, millaisia asioita ihmiset toivovat työelämältä. Valtaosa nimeää arvostuksen saamisen yhdeksi tärkeimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä - tätä mieltä on reilusti yli kolme miljoonaa suomalaista.

Suomalaiset pitävät arvossaan hyvää esimiestä sekä mukavia työkavereita. Suuri osa myös toivoisi enemmän päätäntävaltaa oman työn sisältöihin tai aikatauluihin sekä joustavampia työaikoja. Puolet suomalaisista pitää päätäntävallan lisäämistä parhaana keinona lisätä työhyvinvointia. - Yrittäjien tilanne nousi tässäkin esille työsuhteisia huonompana. LähiTapiola haluaa kannustaa yrittäjiä huolehtimaan terveydestään ja jaksamisestaan. Olemme muun muassa tuoneet markkinoille Työkykypalvelun, jonka kautta myös yrittäjä voi ostaa kiinteähintaisen, helposti saavutettavan työterveyshuollon.

Vaikka työelämän ongelmat ja kuormittavuus ovat nousseet yleisiksi keskustelunaiheiksi, suomalaisista kuitenkin peräti 77 prosenttia kertoo lähtevänsä mielellään töihin useimpina työpäivinä tai vähintäänkin melko usein. Vastaajista 22 prosenttia kokee töihin lähdön miellyttäväksi vain silloin tällöin, harvoin tai ei koskaan.

Arjen katsaus -kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1006 henkilöä 2.-8.3.2018 välisenä aikana ja vastanneet edustavat maamme 15-74 -vuotiasta väestöä.

Lähde: LähiTapiola


Päivitetty/Updated: 12.04.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.