Tänä vuonna luettu 2 212 877 uutista.
This year 2 212 877 news read.

Henna Rosilo, Support Consultant, EcoOnline:

Kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettavat toiminnanharjoittajille useita velvoitteita ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisilta kemikaaleilta - toiminnan laajuudesta riippumatta.

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettavat toiminnanharjoittajille useita velvoitteita ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisilta kemikaaleilta. Vaatimus suojella esimerkiksi työntekijöiden terveyttä koskee yrityksiä ja muita tahoja toiminnan laajuudesta riippumatta, eikä työnantajan tietämättömyys vapauta säädöksien noudattamisesta tai vastuusta. Kemikaaliturvallisuuden hallintaan ja kehittämiseen kannattaakin etsiä palveleva yhteistyökumppani ja työkalut, joilla vaarallisten kemikaalien tietoja voidaan käsitellä luotettavasti ja sujuvasti.

Suomessa suurin osa yrityksistä on pk-yrityksiä ja niistä edelleen voimakas enemmistö alle 10 työntekijän mikroyrityksiä. Pienillä toimijoilla on usein vaikeuksia lainsäädännön seuraamisessa ja suojelutoimien toteuttamisessa joko tietämyksen tai tahdon puutteen vuoksi erityisesti silloin, kun kemikaalit eivät ole yrityksen ydinliiketoimintaa. Yrityksistä ei välttämättä löydy henkilöitä, jotka ymmärtäisivät lainsäädännön asettamat velvoitteet, seuraisivat muutoksia ja osaisivat viedä kemikaalien vaaroja ilmaisevat tiedot käytäntöön riskienhallintaan ja työntekijöiden suojeluun. Toisinaan yrityksissä ei edes ymmärretä, että toiminnassa käytetään vaarallisia kemikaaleja, jolloin myös onnettomuuksien ehkäiseminen on useimmiten heikolla tolalla.

Yritys on yhtä kuin työntekijänsä ja ilman työkykyistä henkilökuntaa toiminta pysähtyy. Vaarallisista kemikaaleista toimitusketjussa jaettavan tiedon avulla työntekijöiden terveydestä ja ympäristöstä huolehtiminen on siten osa toiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden varmistamista. Yksittäisellä työntekijällä saattaa etenkin pienissä yrityksissä olla kriittinen rooli tietotaidon keskittyessä voimakkaasti. Tällöin yksikin työtapaturma tai ennakoimaton työkyvyn heikentyminen kroonistuneiden oireiden vuoksi voi johtaa jopa prosessien tai tuotannon keskeytymiseen. Mahdollisesti pitkällekin koulutettu ja kokenut työntekijä on työkyvyttömyyden osuessa myös kallis korvattava.

Henkilövahinkojen lisäksi välinpitämättömyys velvoitteita ja suojelutoimia kohtaan saattaa johtaa esimerkiksi    mainevahinkoihin, sakkoihin, vankeusrangaistuksiin ja toiminnan keskeytymiseen. Yrityksen huono maine ja toiminnan vastuuttomuus vaikeuttavat myös hyvien työntekijöiden palkkaamista ja sitouttamista.

Käyttöturvallisuustiedote on perustietolähde, jolla vaarallisia kemikaaleja koskevaa tietoa välitetään toimitusketjussa ja jonka avulla toiminnanharjoittajan tulee lain nojalla tunnistaa ja kirjallisesti arvioida kemikaalin käytöstä aiheutuvat vaarat ja riskit sekä suunnitella ja toteuttaa sopivat riskinhallintatoimet. Riskinarvioinnin lisäksi vähimmäisvaatimuksina on muun muassa kemikaalien tietojen pitäminen ajan tasalla, kemikaaliluettelon ylläpito sekä vaaratietojen ja suojautumisohjeiden jakaminen työntekijöille heille ymmärrettävässä muodossa.

Käytännössä muutaman kymmenenkin vaarallisen kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteiden ja tietojen päivittäminen ja hyödyntäminen toiminnassa ilman kustannustehokasta työkalua on niin epäkäytännöllistä ja aikaa vievää, että se monesti jää lopulta tekemättä.

Erityisesti pienten yritysten kannattaa keskittyä ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaa kemikaalien tietojen hallinnointi ja ajantasaisuudesta huolehtiminen luotettavalle taholle. EcoOnlinen kemikaalien käyttäjille tarkoitettu Eco Archive -kemikaalirekisteri on nykyaikainen selainpohjainen palveluratkaisu, joka luonnollisesti helpottaa lainsäädännön velvoitteiden täyttämistä ja viranomaisten kanssa toimimista, mutta ominaisuuksillaan mahdollistaa myös vahvan turvallisuuskulttuurin luomisen yritykseen sekä toiminnan kehittymisen seuraamisen.

Työturvallisuuden kehittäminen lähtee lopulta aina ihmisistä. Jotta ihmiset voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan kuitenkin laadukasta ja merkityksellistä tietoa oikeaan paikkaan. Ensiluokkaiset työkalut kemikaalitiedon hallintaan ovatkin paras investointi toiminnan jatkuvuuteen. Olisiko teidän yrityksenne kemikaaliturvallisuudessa vielä parantamisen varaa?

Kirjoittaja: Henna Rosilo, Support Consultant - henna.rosilo@ecoonline.com

Lähteet: Aluehallintovirasto, Rakennuslehti, Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto (Tukes) 

Lähde: 3T Ratkaisut  


Päivitetty/Updated: 29.03.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.