Tänä vuonna luettu 2 010 208 uutista.
This year 2 010 208 news read.

Neljä polttavaa kysymystä valinnanvapaudesta

Kiistaa aiheuttavat säästöt, kermankuorinta, markkinoiden avautuminen yrityksille ja EU:n kilpailulainsäädäntö.

Eduskunta aloittaa tänään keskiviikkona sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevan lain käsittelyn lähetekeskustelulla kello 14. Verkkouutiset käy läpi neljä polttavaa kysymystä valinnanvapauteen liittyen.

1. Paukkuuko maakunnan budjetti?

Hallitus tavoittelee sote-uudistuksella kolmen miljardin euron säästöjä vuoteen 2030 mennessä. Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirretään uudistuksesta kunnilta maakunnille. Maakunnilla ei ole verotusoikeutta, vaan ne saavat rahoituksensa suoraan valtion budjetista. Kriitikoiden mukaan maakunnilla ei ole kannustumia säästää sote-menoissa.  Jos maakunnan saamat rahat eivät riitä palveluiden järjestämiseen, maakunnalle voidaan myöntää lainaa, valtiontakausta, valtionavustusta tai harkinnanvaraista lisärahoitusta. Jos maakunta pystyy järjestämään palvelut edullisemmin kuin mitä se on saanut rahoitusta palveluita varten, maakunta saa pitää säästyneet rahat itsellään.

2. Kuorivatko yksityiset yritykset kerman?

Suomalaiset saavat valita julkisen tai yksityisen sote-keskuksen, josta he saavat perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalineuvontaa, sekä hammashoitolan, joka tuottaa suun terveydenhuollon peruspalvelut. Sote-keskukset aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Vuotta myöhemmin sote-keskukset tarjoavat myös vähintään kahden, maakunnan päättämän erikoisalan palveluja. Hammashoitolat aloittavat vasta vuonna 2022. Asiakkaat maksavat sote-keskusten palveluista vain asiakasmaksun, joka on yksityisissä ja julkisissa sote-keskuksissa samansuuruinen. Julkisesti rahoitettujen palveluiden lisäksi sote-keskukset voivat tarjota myös muita palveluita, jotka asiakas maksaa kokonaan itse. Sote-keskusta saa vaihtaa puolen vuoden välein. 

Maakunnan liikelaitokset tuottavat erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palvelut. Liikelaitos voi myöntää asiakassetelin esimerkiksi fysioterapiaan ja kotihoidon palveluihin tai henkilökohtaisen budjetin, jolla iäkäs tai vammainen henkilö voi hankkia palveluja. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otetaan käyttöön jo heinäkuussa 2020.  Lakiesityksen on kritisoitu mahdollistavan myös osaoptimoinnin eli potilaiden lähettämisen sote-keskuksesta erikoissairaanhoitoon, jolloin maakunta vastaa potilaiden hoidosta aiheutuvista kustannuksista. 

3. Karkaavatko sote-rahat veroparatiiseihin?

Opposition mielestä valinnanvapaus merkitsee sote-palvelujen markkinaehtoistamista ja sote-palveluiden siirtymistä monikansallisten yritysten haltuun ja verorahojen valumista veroparatiiseihin.  Sosaali- ja terveysministeriö arvioi, että maakuntien järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista valinnanvapauspalvelujen osuus on 29 prosenttia eli vajaa kolmasosa. Julkisten sote-palvelujen 18,6 miljardin euron rahoituksesta valinnanvapauspalvelujen osuus on 5,3 miljardia euroa. Yksityisten yritysten ja järjestöjen osuuden arvioidaan kasvavan julkisesti rahoitetuista sote-palveluista nykyisestä 17 prosentista 24 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä.

4. Miksi oppositio vaatii EU-notifiointia ja hallitus vastustaa?

Hallitus on päättänyt olla notifioimatta eli ilmoittamatta valinnanvapauslainsäädäntöä EU-komissiolle. Virkamiehet ovat käyneet asiasta epävirallisia neuvotteluja komission kanssa. Hallituksen päätöstä on perusteltu sillä, että Suomen sote-järjestelmä perustuu solidaarisuusperiaatteeseen, kyse on ei-taloudellisesta toiminnasta eikä järjestelmä näin ollen sisällä kiellettyä valtiontukea.  Hallituksen notifioimatta jättämispäätöksen jälkeen unioinin yleinen tuomioistuin antoi ratkaisunsa Slovakian terveydenhuoltojärjestelmästä. Yleinen tuomioistuin katsoi, että Slovakian terveydenhuoltojärjestelmä on solidaarinen, mutta sisältää taloudellista toimintaa. Yleisen tuomioistuimen mukaan laadulla kilpaileminen on taloudellista toimintaa.

Lähde: Verkkouutiset


Päivitetty/Updated: 14.03.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.