Tänä vuonna luettu 2 248 773 uutista.
This year 2 248 773 news read.

Ympäristöväen suosikki kirii sertifikaattikisassa -- moni metsänomistaja miettii siirtymistä tiukempaan metsänhoidon standardiin

FSC-standardin mukaiselle puulle on nyt kova kysyntä.

Suomalaisessa puunkorjuussa on tapahtumassa käänne. Suosiotaan nostaa vahvasti kahdesta metsänhoidon standardista ympäristöystävällisemmäksi mielletty ja ympäristöjärjestöjen tukema FSC-sertifikaatti. Käytössä on ollut kaksi kilpailevaa sertifikaattia. Teollisuus nosti vaatimuksiltaan löysemmän PEFC:n yleisemmäksi vuosituhannen vaihteessa, mutta tuuli on kääntynyt asiakkailta tulevan paineen vuoksi. Molempien sertifikaattien tarkoitus on viestiä vastuullisesta puunhankinnasta.

Stora Enson Etelä-Suomen puunhankinta-alueen johtaja Tomi Tarnanen puhuu kulminaatiopisteestä. "FSC:n kysyntä on lisääntynyt valtavasti, ja se on herättänyt yllättävän paljon kiinnostusta." FSC-puuta suosivat puun jatkojalostajat, joiden asiakkaat vaativat sitä. Osalle PEFC-puu ei kelpaa lainkaan. Tarnanen ei ole käänteestä pahoillaan. "On hyvä, että ympäristötietoisuus lisääntyy. Se auttaa meitä, sillä Suomessa ollaan vahvoja näissä asioissa."

FSC-metsässä esimerkiksi viisi prosenttia alasta jää hakkuiden ulkopuolelle. Puroihin ja muihin vesistöihin jätetään hakkuissa selkeä suojakaistale, ja säästettäviä puita jätetään pystyyn tuplasti kilpailevaan standardiin verrattuna. Stora Enson metsäasiantuntija Timo Pelkonen kertoo monen metsänomistajan harkitsevan tiukempaan sertifikaattiin siirtymistä. Toisaalta kriteerit vähentävät myytävän puun määrää, mutta FSC-puun suuri kysyntä toisaalta antaa paremman hinnan.

Pelkonen sanoo, että osa metsänomistajista haluaa joka tapauksessa säästää metsistään kohteita, joihin hakkuut eivät koske. Niihin voi mennä vaikka retkelle. "FSC on tulevaisuutta. Asiakkaat haluavat vastuullisemmin käsiteltyä metsää."

Heikki Skippari sertifioi vaimonsa kanssa omistamansa 50 hehtaarin metsätilan viime syksynä FSC-sertifikaatilla. Metsässä ikänsä kulkeneella ja metsätöitä tekevällä miehellä painoi ratkaisussa sekä luonto että talous. Hänelle sopi hyvin ajatus monimuotoisuuden suojelemisesta, hakattavan alan rajoituksista ja käsittelemättömistä rantametsistä. "Sitten on myös pieni hinnan parannus ja menekin edistäminen." Metsäteollisuus on moittinut FSC:tä hankalaksi metsänomistajalle. Skippari ei kokenut ongelmia. "Ei se sen vaikeampaa ollut. On hyvä, että säilyy metsää muidenkin kuin taloudellisten juttujen takia."

Lähde: Etelä-Saimaa 


Päivitetty/Updated: 13.03.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.