Tänä vuonna luettu 1 986 353 uutista.
This year 1 986 353 news read.

Tutkimus paljastaa: Palkkatuki vaikuttaa heikosti työllistymiseen julkisella sektorilla, koulutuksen lisääminenkin menee hukkaan

Ammatillinen työvoimakoulutus ja palkkatuella yrityksiin työllistyminen ovat vaikuttavimpia työvoimapalveluita.

Ammatillinen työvoimakoulutus ja palkkatuella yrityksiin työllistäminen ovat vaikuttavimpia työvoimapalveluita. Julkisen sektorin palkkatuen vaikuttavuus työllistymiseen on joko hyvin heikko tai olematon. Tähän tulokseen on tultu tutkimuksessa, jonka ovat toteuttaneet Tampereen yliopiston ja Vatt:n tutkimusryhmät´

Tutkimuksessa selvitettiin, miten eri kohderyhmät osallistuvat työvoimapalveluihin, ja millaisia työllisyysvaikutuksia palveluilla on. Tutkimus julkaistiin perjantaina. Tutkimuksessa todetaan, että vaikuttavimpia palveluita ei voi vain lisätä, koska esimerkiksi ammatillinen koulutus edellyttää tiettyä pohjakoulutusta ja aitoa opiskelumotivaatiota. "Mitä enemmän esimerkiksi koulutusta lisätään, sitä todennäköisempää on, että siihen osallistuu sellaisia, joita koulutus ei hyödytä", sanoo tutkimusryhmää johtanut erikoistutkija Simo Aho Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että palveluihin osallistuvat keskimääräistä useammin henkilöt, joiden työllistyminen on vaikeinta, ja joilla palvelujen tarve on suurin. Helpommin työllistyvät osallistuvat harvemmin, mutta vaikuttavampiin palveluihin. Ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuneiden työllisyys kehittyy tutkimuksen mukaan yleensä myönteisesti verrattuna muihin työttöminä oleviin. Erityisesti rekrytointikoulutuksessa olleiden työllisyys oli pidemmässä seurannassa vertailutyöttömiä parempaa.

Merkittävä osa palveluihin osallistumista ei lisää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tutkimuksen mukaan julkisen sektorin palkkatuet toimivat tulosten perusteella selkeästi heikommin kuin muut palvelut. Palkkatukityö on yleisempää ikääntyneillä kuin muilla. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden työllisyystilanne pysyi pidemmässä seurannassa myös heikkona.

Tutkimuksen mukaan olisi syytä tutkia erityisesti vaikeasti työllistyville tarkoitettuihin toimenpiteisiin osallistumisen sosiaalisia vaikutuksia. Tutkimuksessa todetaan, että osa työvoimapoliittista toimenpiteistä on järjestetty "pikemmin sosiaali- kuin työvoimapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi". Palveluiden kohdistamiseen on tutkijoiden mukaan ilmeisesti liian vähän resursseja, ja osin kohdentaminen tapahtuu satunnaisesti tai kaavamaisesti, ilman kunnollista yksilöllistä tarvearviointia.

Lähde: Aamulehti 


Päivitetty/Updated: 12.03.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.