Tänä vuonna luettu 2 248 791 uutista.
This year 2 248 791 news read.

Laki velvoittaa raportoimaan - yrityksillä lisäksi lupa innostua 

Vastuutyöstä voimavara fiksumpaan bisnekseen ja yritysviestintään. Joulukuussa 2016 hyväksytyn kirjanpitolain muutoksen mukaan yli 500 henkilön yritykset ovat olleet velvollisia raportoimaan yhteiskuntavastuustaan vuoden 2017 alusta.

Raportointivelvoite koskee tässä kokoluokassa yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä. Yhtiön liikevaihdon tulee lisäksi olla yli 40 miljoonaa euroa tai taseen 20 miljoonaa euroa.

Lainsäädännön perustana on EU:n direktiivi, joka velvoittaa nämä yhtiöt raportoimaan ympäristöä, työntekijöitä, sosiaalisia kysymyksiä ja ihmisoikeuksia koskevista toimintamalleistaan sekä niiden harmaan talouden ehkäisystä. Yhtiöiden tulee myös antaa lyhyt kuvaus omasta liiketoimintamallistaan sekä kertoa toimintalinjoihinsa liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.

Hiilijalanjäljen laskenta hyvä työkalu liiketoiminnan läpivalaisuun

Ympäristölaskentaan ja yritysvastuuseen erikoistunut TkT, toimitusjohtaja Tuula Pohjola Crnet Oy:stä toivottaa lakimuutoksen tervetulleeksi. "Tieto lisää tuskaa, ainakin väliaikaisesti. Lopputulos yrityksen liiketoiminnan vastuullisuuden tutkimisesta on silti pääsääntöisesti positiivinen. Hiilijalanjäljen laskenta, kuten ympäristölaskentaa usein tänä päivänä kutsutaan, on erinomainen työkalu liiketoiminnan läpivalaisuun.  Hiilijalanjäljen laskenta tarkoittaa yrityksen koko tuotantoketjun avaamista alusta loppuun saakka. Myös palvelualoilla on tuotantoketju; tosin hieman erimuotoinen kun perinteisillä teollisuusaloilla", Pohjola sanoo.

Pohjolan mukaan tuotantoketjun tekijät muodostavat yrityksen toiminnan perustan. Tuotantoketju on juuri niin vastuullinen kuin mihin yrityksen johdon tekemät erilaiset päätökset liiketoiminnassa johtavat.  Jos yritys haluaa kehittää vastuullista liiketoimintaa, yrityksen johdon täytyy hetkeksi siirtyä pois mukavuusalueelta ja tarkastella toiminnan taloudellista, ekologista ja eettistä kestävyyttä kriittisesti. 

Hiilijalanjäljen laskenta antaa vastaukset toiminnan vastuullisuuteen: esille tulevat hankinnan, tuotannon, jakelun ja tukitoimintojen vahvuudet ja mahdolliset heikkoudet paitsi ekologiselta mutta myös taloudelliselta ja eettiseltä kannalta. Ja sen jälkeen kehittämistoimenpiteiden määrittely onkin jo huomattavasti tehokkaampaa. Ja näin yritysvastuuraportin tekeminen sujuu helpommin, kun käytettävissä on dokumentoitu toiminnan lähtötilanne sekä kehittämisuunnitelma lähivuosille. Bonuksena projektista tulee myös henkilöstön tietoisuuden lisääntyminen vastuullisesta liiketoiminnasta.

Raporteista eläviksi viesteiksi medialle, verkkoon ja someen

Luottamusta ansaitsevaan ja luovaan vastuuviestintään erikoistunut Nina Alivirta Pilgrim Oy:stä pitää raportteja vastuutyön todentamisen ja kehittämisen tärkeänä pohjana. Jotta vastuutyö yleistyy, siitä olisi kuitenkin kerrottava raportteja laajapohjaisemmin ja myös luovin keinoin verkossa, tiedottein, juttuideoin, tilaisuuksin, videoin ja somessa.

"Vastuutyö ja -viestintä ovat lajeja, missä voitetaan, kun kaikki ovat maalissa. Siksi hyvän esimerkin voimaa ei voi vähätellä ja juuri siksi kerronta on tärkeää. Samalla, kun ansaitaan luottamusta itselle, annetaan hyviä vinkkejä ja esimerkkejä muille. Vastuuviestinnästä saa ja pitää myös innostua, se auttaa oivaltamaan uusia näkökulmia. Ei ole yhtään liioiteltua ajatella, että juuri näin rakennetaan yhteistä, parempaa tulevaisuutta."

Pilgrim ja Crnet tarjoavat yrityksille 2,5 tunnin valmennuksia siitä, mitä lakimuutoksen edellyttämä raportointi käytännössä tarkoittaa, miten raportti syntyy määräajassa ja kerralla oikein sekä mitä kaikkea vastuuraportin tietoa voidaan hyödyntää media-, verkko- ja someviestinnässä - ja miten. Valmennus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja sen hinta materiaaleineen on 1150 euroa (ryhmän maksimikoko 20 henkilöä). Pilgrim ja Crnet toteuttavat yhdessä myös vastuuviestinnän toimeksiantoja sidosryhmäviestinnän tehtävistä hiilijalanjäljen laskentaan ja vastuuraportteihin.

Voit kysyä lisää meiltä:

  • Toimitusjohtaja Olli Ollila Pilgrim Oy/Edelman Affiliate: olli.ollila(at)pilgrim.fi p. 040 589 7754
  • Toimitusjohtaja Tuula Pohjola Crnet Oy: tuula.pohjola(at)crnet.fi p. 050 5113703 

Lähde: Pilgrim Oy


Päivitetty/Updated: 09.03.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.