Tänä vuonna luettu 2 249 711 uutista.
This year 2 249 711 news read.

Nais- ja miesekonomien palkkaero jumittanut samana jo 20 vuotta

Nais- ja miesekonomien palkkaerot eivät ole kaventuneet 20 vuoden aikana.

Selittymätön palkkaero on yksityisellä sektorilla 12 prosenttia, selviää Suomen Ekonomien tutkimuksesta. Johtotehtävissä sukupuolten välinen selittymätön palkkaero on suurimmillaan, noin 18 prosenttia. Asiantuntijatasolla ero kaventuu 8 prosenttiin.

Ero keskipalkoissa mies- ja naisekonomien välillä on kokonaisuudessaan noin 27 prosenttia. Tästä ns. raakaerosta pystyttiin tutkimuksessa selittämään noin puolet työtehtävään, työnantajaan ja henkilöön liittyvillä tekijöillä. Suurin palkkaeron selittäjä on ero asematasoissa: naiset sijoittuvat miehiä useammin asiantuntijatehtäviin, kun taas miehet valikoituvat naisia useammin paremmin palkattuihin johdon tehtäviin.

Asematasojen lisäksi palkkaeroa selittävät miesekonomien pidemmät työviikot, miesten vähäisemmät poissaolot työelämästä, miesten sijoittuminen useammin hyvin palkatulle finanssialalle sekä se, että miehet olivat naisia useammin tulospalkkauksen piirissä.   Suomen Ekonomit tutki mies- ja naisekonomien palkkaeroja lokakuun 2017 palkkojen perusteella. Tutkimusta on tehty jo 20 vuotta, eikä palkkaero ole pienentynyt koko aikana. "Tulos on pettymys, mutta ei valitettavasti yllätys. Näyttää siltä, että työelämän epätasa-arvo on todella syvälle juurtunut rakenteisiin", toteaa Suomen Ekonomien asiamies Kosti Hyyppä.

Suomessa isät pitävät edelleen alle 10 prosenttia kaikista vanhempainvapaista. Ruotsissa isien 10 prosentin osuus ylitettiin jo 1990-luvun alussa, ja nyt naapurimaassa isät käyttävät jo lähes kolmasosan kaikista vapaista. "Tässä on yksi selkeä syy sille, että olemme Ruotsia jäljessä työelämän tasa-arvossa. Suomen perhevapaajärjestelmä ohjaa äitejä pitämään kaikki jaettavissa olevat vapaat. Isät pitävät vapaita pääosin siten, että äiti on samaan aikaan joko äitiys- tai vanhempainvapaalla tai vuosilomalla. Isät eivät siis ota missään vaiheessa päävastuuta perheestä", toteaa vt. toiminnanjohtaja Anja Uljas.

Selittymättömien palkkaerojen kitkeminen edellyttää huomattavasti nykyistä tasaisemmin jaettuja perhevapaita ja etenkin tasaisesti jaettua perhevastuuta. "Jos perhevastuu keskittyy toiselle vanhemmalle, on selvää, että toisen on tingittävä urastaan. Perhevapaajärjestelmän on oltava aidosti joustava. Etuusjärjestelmän tulee mahdollistaa, ei rajoittaa. Yksi nykyjärjestelmän heikkouksista on, että etuusjärjestelmä ei salli kaikkea, mitä työntekijä ja työnantaja sopivat keskenään", Uljas jatkaa.

Joustavuuden lisäksi perhevapaajärjestelmän ohjaavuutta tulee lisätä. Isät pitää saada käyttämään suurempi osa vapaista. Tämä ei onnistu pelkästään isille varattujen vapaiden osuutta lisäämällä, vaan järjestelmä on rakennettava sellaiseksi, että isien pitkät perhevapaat ovat perheille aidosti houkutteleva vaihtoehto. 2000-luvulla isille korvamerkityt vapaat on kolminkertaistettu, mutta suhteessa tähän isien käyttämät vapaat ovat lisääntyneet huomattavasti vähemmän. Isien käyttämien perhevapaiden tulisi kolminkertaistua nykyisestä, jotta työelämän tasa-arvolla olisi kunnon mahdollisuus edetä. Tutustu tarkemmin tutkimukseen .

Lähde: STT


Päivitetty/Updated: 09.03.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.