Tänä vuonna luettu 2 249 332 uutista.
This year 2 249 333 news read.

Työläistausta nostaa kynnystä yliopistoon

Pääsykokeiden painoarvon laskeminen voi pahimmillaan syventää korkeakoulutuksen luokkajakoa.

Yhteiskuntaluokan vaikutus koulutukseen hakeutumiseen ja valikoitumiseen saa vahvistusta tuoreesta opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemasta tutkimuksesta, jonka mukaan työläistausten opiskelijoiden opintie on tukkoisempi ja mutkikkaampi muihin ryhmiin verrattuna. Tampereen yliopiston tutkijat Susanna Mikkonen ja Vesa Korhonen arvioivat, että suunnitelmat yliopistojen pääsykokeiden painoarvon vähentämisestä voivat pahimmillaan jopa syventää koulutuksen luokkajakoa.

Vuonna 2020 vähintään puolet uusista opiskelijoista valitaan korkeakouluihin todistusten perusteella. Seurauksena valinnan painopiste siirtyy lukioihin ja ylioppilastodistuksen merkitys kasvaa. Susanna Mikkonen ja Vesa Korhonen epäilevät, että uudistus ei helpota työläistaustaisten opiskelijoiden hakeutumista yliopistoon. "Uudistus ei ainakaan poista luokkajakoa. Meidän tulostemme valossa näyttää siltä, että itsevalikoitumisen mekanismi säilyy valintakoeuudistuksessakin. Taustalla oleva perheiden välinen ero ei poistu", Korhonen sanoo.

Tutkimuksen mukaan työläistaustaiset opiskelijat erottuvat Suomessa omaksi, keskiluokkaisista opiskelijoista poikkeavaksi ryhmäkseen. Työläistaustaisiksi laskettiin yliopisto-opiskelijat, joiden kummallakaan vanhemmalla ei ollut korkeakoulututkintoa ja joiden vanhemmat olivat ammattiasemaltaan työntekijätaustaisia. Työläistaustaisten opintopolut kulkevat yliopistoon useammin epätyypillistä reittiä verrattuna keskiluokkaisiin opiskelijoihin; lapset siirtyvät toisen asteen opintojen jälkeen muita ryhmiä hitaammin yliopisto-opintoihin. Heille on keskiluokkaisia opiskelijoita tavallisempaa suorittaa toisen asteen ammatillinen koulutus tai ammattikorkeakoulututkinto ennen yliopisto-opintoja.

Yhteiskuntaluokka on yhteydessä opintojen aikaiseen taloudelliseen toimeentuloon siten, että työläistaustaiset pitävät työssäkäyntiä välttämättömämpänä kuin keskiluokkaiset. Työläistaustaisten opiskelijoiden joukossa on muita enemmän varttuneita, yli 30-vuotiaita opiskelijoita kuin keskiluokkaisten opiskelijoiden joukossa. Lisäksi he raportoivat muita useammin olleensa päätoimisessa työsuhteessa ennen korkeakouluopintojen aloittamista. Keskiluokkaiset opiskelijat käyvät työläistaustaisia yleisemmin valmennuskursseja ennen yliopisto-opintoja.

Työläistaustaiset näyttävät tekevän päätöksen yliopistoon hakeutumisesta itsenäisemmin. Heidän vanhemmillaan ei ole omakohtaisia kokemuksia korkeakoulusta eikä sellaista strategista tietoa, joka auttaisi lapsia heidän valinnoissaan. Suomi on tasa-arvon mallimaa peruskoulusta yliopistoihin saakka. Siitä huolimatta Eurostudent-aineisto kertoo sosiaalisen taustan vaikuttavan ratkaisevasti koulutusvalintoihin yhä vuonna 2016.

"Voidaan puhua itsevalikoinnista, että työläisperheistä tulevat eivät ehkä näe korkeakoulutusta ollenkaan itselleen sopivana vaihtoehtona. He eivät ylipäätään edes päädy hakeutumaan yliopistoon. Jos he lähtisivät, niin totta kai he melkein samassa suhteessa kuin muut pääsisivät sisään. Ongelma on siinä, ettei päädytä edes hakemaan", Susanna Mikkonen sanoo.

Tutkimuksen mukaan myös työläiskodeissa suhtaudutaan myönteisesti koulutukseen. Haastatteluaineisto kuitenkin osoittaa, että vanhempien kannustus, tuki ja strateginen tieto hyödyttävät keskiluokkaisia opiskelijoita yliopisto-opintoihin hakeuduttaessa.

Lähde: Tampereen Yliopisto  


Päivitetty/Updated: 08.03.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.