Tänä vuonna luettu 2 010 194 uutista.
This year 2 010 194 news read.

Suomessa asuu iso joukko 'yhteiskunnan reunamilla' eläviä venäjänkielisiä - monella on vahva suhde Venäjään, kertoo selvitys

Venäjänkielisistä syrjintää on kokenut 20-40 prosenttia. Mitä enemmän syrjintää koetaan, sitä vähemmän samaistutaan kantaväestöön.

Suomessa asuu joukko venäjänkielisiä, joiden kotoutuminen ontuu ja jotka elävät suomalaisen yhteiskunnan reunamilla. Tämä selviää Cultura-säätiön tekemästä tuoreesta selvityksestä. Vaikka venäjänkieliset ovat Suomen suurin vieraskielinen vähemmistö, heistä tiedetään varsin vähän. Suomessa asuu 75­000 venäjänkielistä, ja määrä kasvaa vuosittain noin 3­000:lla.

Tietoa maan suurimmasta vieraskielisestä vähemmistöstä tarvitaan senkin takia, että Suomen venäjänkielinen väestönosa on monipuolinen. Siihen kuuluu etnisiä vähemmistöjä, turvapaikanhakijoita, paluumuuttajia sekä opiskelun, työn ja perheen vuoksi Suomeen muuttaneita.

Venäläisväestö on hyvin koulutettua, ja heidän työllisyysasteensa on samaa luokkaa muiden ulkomaalaistaustaisten ryhmien kanssa. Joidenkin tutkimusten mukaan työllisyysaste lähestyy jo kantaväestöä. Ansiotaso on kuitenkin pysynyt matalampana kuin kantaväestöllä. Venäjänkieliset kokevat elämänlaatunsa lähes yhtä hyväksi kuin koko Suomen väestö, ja he luottavat julkisiin palveluihin ja viranomaisiin jopa enemmän.

Venäjältä tai Neuvostoliitosta kotoisin olevat kokevat myös koko väestöä vähemmän yksinäisyyttä ja uskovat enemmän naapuriapuun. Venäjänkielisten elämässä Suomessa on silti paljon haasteita, jotka liittyvät erityisesti kotoutumiseen. Kotoutumisessa yksi tärkeimmistä tekijöistä on kielitaito.

Venäjänkielisistä yli puolet koki vuonna 2015 kielitaitonsa olevan edistynyt, mikä on suurempi määrä kuin koko ulkomaalaistaustaisessa väestössä. Yksi suurimmista ongelmista on se, että noin viidennes venäjänkielisistä on syrjäytymisvaarassa, kun esimerkiksi vironkielisistä osuus on vain kuusi prosenttia. Tässäkään selvityksessä ei löydetty tälle erolle syytä. Kielitaidon lisäksi syrjintä sekä enemmistön suhtautuminen venäläisen identiteetin säilyttämiseen ovat syitä joidenkin venäjänkielisten kotoutumisvaikeuksii

Venäjänkielisen vähemmistön identiteettejä on tutkittu vähän, vaikka identiteetistä ja samaistumisesta on puhuttu paljon esimerkiksi kaksoiskansalaisuuskeskustelun yhteydessä. Yhdessä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että venäjänkieliset ja -mieliset olivat aineiston suurin ryhmä. Tällä ryhmällä on vahva etninen identiteetti ja voimakas suhde venäjän kieleen, myönteinen asenne venäjän kieleen ja venäläisiin. Tämä ryhmä ei pidä suomen kieltä läheisenä, mutta haluaa silti oppia sitä.

Nuorille tehty tutkimus osoitti, että mitä enemmän nuoret kokivat syrjintää, sitä vähemmän he samastuivat suomalaiseen enemmistöön. Venäläinen identiteetti oli erityisen voimakas silloin, kun oma yhteisö ja enemmistö suhtautuivat eri tavalla venäläisen kulttuurin säilyttämiseen. Mitä suuremmaksi ristiriita koettiin, sitä vähemmän venäjänkieliset nuoret samastuivat suomalaiseen enemmistöön. Cultura-säätiön selvityksessä todetaankin, että Suomessa pitäisi olla mahdollista kokea olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa samalla, kun oman vähemmistön etninen identiteetti on turvattu.

Lähde: HS 


Päivitetty/Updated: 14.02.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.