Tänä vuonna luettu 2 254 651 uutista.
This year 2 254 651 news read.

Lahti Fringe Festival -hanke pilotoi vapaan taiteen ja kulttuurin kaupunkitapahtuman elokuussa

Lahden kaupungin ja Lahden ammattikorkeakoulun Lahti Fringe Festival -yhteishanke rakentaa Lahteen ympärivuotisen tapahtumakonseptin ja palvelumallin kaupunkikulttuuritapahtumien tuotannolle ja kehittämiselle. 

Pilottina toteutetaan elokuussa Taidelauantain yhteydessä ensimmäinen Lahti Fringe Festival. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tapahtumakonsepti, jota tapahtumien tekijöiden, yritysten, yleisön ja yhteistyökumppaneiden on helppo tulla mukaan toteuttamaan. Tapahtumakonseptia voidaan hyödyntää uusien kaupunkikulttuuria tukevien kokonaisuuksien tuotannossa ja sen kautta tuodaan kansalaislähtöiset urbaanit katu- ja korttelitapahtumat vahvaksi osaksi lahtelaista ympärivuotista tapahtumatoimintaa.

Tapahtumakonseptia tukemaan rakennetaan palvelumalli, joka mahdollistaa sujuvan yhteistyön tapahtumatuottajan, kaupungin, yleisön, yrittäjien, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten näkökulmasta. Sähköisten lupapalvelujen sekä tuotantoprosessien vahvistamisen kautta kaupunkiympäristö antaa tilaa tapahtumalle soljua osaksi arkea.

Tapahtumakonsepti ja palvelumalli pilotoidaan toteuttamalla ensimmäinen Lahti Fringe Festival -tapahtuma (LAFF). Lahti Fringe Festival kokoaa eri tapahtumanjärjestäjien tuotannot saman sateenvarjon alle. Tapahtuma elävöittää kaupunkia ja aktivoi kuntalaisia osallistumaan laajaan kulttuuritapahtumaan, josta jokainen löytäisi itseään koskettavan, mieleisen elämyksen.

Pilotti on kulttuuriväen, tapahtumatoimijoiden, tapahtuma- ja esiintymispaikkojen ja elinkeinoelämän yhteinen ponnistus. Se toimii näyteikkunana Lahdelle ja lahtelaisille toimijoille ja on avoin myös kansainvälisille esiintyjäryhmille.

Lahti Fringe Festival järjestetään ensimmäisen kerran 29.8.-1.9. ja se on osa Nordic Fringe Festival (NFN) verkostoa. Muut festivaalikaupungit ovat Tukholma, Göteborg ja Bergen. Lahti Fringe Festival -hankkeen mahdollistaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto.

Lähde: Lahden kaupunki   


Päivitetty/Updated: 14.02.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.