Tänä vuonna luettu 2 010 233 uutista.
This year 2 010 233 news read.

Romanien ja maahanmuuttajien opiskeluvalmiudet kehittyneet merkittävästi Pohjois-Pohjanmaalla

Diakin hallinnoimassa Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa saatiin konkreettisia tuloksia aliedustettujen ryhmien koulutuksen parantamiseen: hankkeessa mukana olleiden romani- ja maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden kieli- ja opiskeluvalmiudet paranivat merkittävästi ja opinnot etenivät tasaisesti.

Koulutusta parannettiin seuraavin keinoin: etsivä romanityö koulutukseen hakeutumisessa, kulttuurisensitiivinen opiskelijavalinta, maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille suunnattu tukipajatoiminta, opiskelijamentorointi sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutus monikulttuuriseen ohjaukseen ja osaamiseen. 

"Erilaisten palvelumallien yhdistäminen maahanmuuttaja- tai romanitaustaisen opiskelijan sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön palvelupolkuihin tuotti eheämmän tien. Rinnalla kulkeva yhteistyöverkosto pitää huolen, ettei ketään jätetä yksin", Pinolehto sanoo.

Hankkeen romanitaustaisen työntekijän etsivän työn avulla löydettiin koulutuksesta kiinnostuneita romaneja, jotka lähtivät jatkamaan opintojaan. Peruskouluopintoja jatkaneille romaneille järjestettiin erilaisia tukitoimia opintojen loppuun saattamiseksi, ja heitä ohjattiin jatko-opintoihin. Aktiivisen romanityön johdosta romanit hakivat ja saivat koulutuspaikkoja jokaisesta hankkeessa mukana olleesta oppilaitoksesta.

Hankkeen tuella suunniteltiin ja toteutettiin Diakissa kolme erillishakua maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille. Erillishaun tavoitteena oli kehittää kulttuurisensitiivistä opiskelijavalintaa. "Tuen tarve oli suurin opintojen alussa.", Pinolehto kertoo. Koulutuksessa aliedustetuille ryhmille järjestettiin tukea kaikilla koulutusasteilla. Alkuvaikeudet liittyivät yleensä opiskelutekniikkaan, ryhmässä ja verkkoympäristössä opiskeluun sekä suomen kielen hallintaan. Kielen opiskelu nivottiin kiinteästi ammattiaineisiin ja harjoitteluun sekä työssäoppimiseen.

Diakin hallinnoimassa hankkeessa olivat mukana Oulun seudun ammattiopisto, Suomen Diakoniaopisto sekä alueen romanien ja maahanmuuttajien parissa toimivat järjestöt ja organisaatiot. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Lähde: DIAK 


Päivitetty/Updated: 13.02.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.