Tänä vuonna luettu 2 212 965 uutista.
This year 2 212 965 news read.

Uuden ydinvoimalan lupakäsittely uhkaa venyä edelleen: 'Suomalaisten vaatimusten huomioiminen on vienyt laitostoimittajalta enemmän aikaa kuin odotimme'

Fennovoima on ilmoittanut, että se toimittaa suurimman osan rakentamislupaan vaadittavista lupa-asiakirjoista STUK:lle vuoden 2018 loppuun mennessä. Valtaosa kymmenien tuhansien sivujen aineistosta puuttuu vielä.

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalalta puuttuu vielä rakentamislupa, mutta silti Hanhikiven niemelle rakennetaan jo kovaa tahtia tukirakennuksia. Fennovoiman aluetiedottaja Kati Mehtomaa myöntää Lännen Medialle, että valtaosa Pyhäjoen Hanhikivi 1:n ydinvoimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista on vielä toimittamatta Säteilyturvakeskukselle (STUK). Dokumentit tarvitaan STUK:n turvallisuusarvioon, joka puolestaan vaaditaan ydinenergialain mukaiseen rakentamislupaan.

-Aineistoa työstetään koko ajan. Kyseessä on kymmenien tuhansien sivujen aineisto, jossa on paljon muutakin kuin turvallisuutta ja tekniikkaa. Esimerkiksi kaikkien päätoimijoiden johtamisjärjestelmien pitää olla Suomen viranomaisvaatimusten mukaisia, Mehtomaa sanoo.

Fennovoima tarkentaa parhaillaan laitostoimittaja Rosatomin kanssa materiaalin toimittamisaikataulua. Mehtomaan mukaan Fennovoiman tavoite on, että rakentamislupa Pyhäjoen voimalalle myönnettäisiin vuonna 2019. Voimalan pitäisi olla toiminnassa vuonna 2024. 

Fennovoima ilmoitti vielä joulukuussa 2017, että se toimittaa suurimman osan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista STUK:n käsittelyyn kesään 2018 mennessä ja viimeisetkin asiakirjat syksyllä 2018.  -Fennovoiman viimeinen luvitussuunnitelma perustuu siihen, että se toimittaisi suurimman osan aineistoista meille tämän vuoden 2018 kuluessa turvallisuusarviointia varten, STUK:n projektipäällikkö Janne Nevalainen sanoo Lännen Medialle.

STUK:lta menee arvionsa mukaan puoli vuotta aikaa turvallisuusarvion ja lausunnon kirjoittamiseen siitä, kun laitos saa viimeiset Fennovoiman tarkistamat ja hyväksymät aineistoerät käsittelyyn. -Toimitettavien aineistojen täytyy olla laadukkaita, että niitä voidaan tarkistaa.

Suurimmat ongelmat Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeessa ovat olleet jo pidemmän aikaa johtamisjärjestelmien kehittäminen, resurssit ja suomalaisten vaatimusten ymmärtäminen toimitusketjussa.  - Se on pääkysymys, kuinka laitosta pitää muuttaa ja mahdollisesti tehdä uusia analyyseja, että voimala täyttää suomalaiset ydinturvallisuusvaatimukset. Tämmöisen ymmärtäminen ottaa tietysti aikaa. Kyllä siinä on varmaan Fennovoimalla vielä tekemistä.

STUK:n VTT:ltä tilaama tutkimus turvallisuuskulttuurin tilasta Hanhikivi-1 projektissa valmistui vuoden 2017 syksyllä. VTT:n arvion mukaan laitostoimittaja Raosin ja päätoteuttaja Titan 2:n turvallisuuskulttuuri on melko huono.

Lähde: Aamulehti


Päivitetty/Updated: 12.02.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.