Tänä vuonna luettu 2 249 167 uutista.
This year 2 249 167 news read.

Eksperttejä koulutetaan taloyhtiöihin energiakulutuksen vähentämiseksi 

Taloyhtiön tarpeisiin järjestetään energiaeksperttikoulutusta jälleen pääkaupunkiseudulla. 

Noin kolmannes taloyhtiön hoitovastikkeesta koostuu lämmityksestä sekä kiinteistösähkön ja veden käytöstä. Energiaekspertti auttaa taloyhtiössä vähentää kuluja. Samalla huoltoyhtiön käyntiveloituksetkin voivat pienentyä.

Ilmastoinfon järjestämässä koulutuksessa käsitellään muun muassa taloyhtiön energian tehokasta käyttöä, energiankulutuksen seuraamista, taloyhtiön teknisiä järjestelmiä, energiatehokasta ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa sekä energiatehokasta korjausrakentamista.

Energiaeksperttitoiminta on vähentänyt tuloksellisesti energiakulutusta ja päästöjä. Taloyhtiöissä on onnistuttu vähentämään jopa yli 10 prosentin lämmön, veden tai kiinteistösähkön kulutuksessa Motiva Oy:n mukaan.

Energiansäästön lisäksi taloyhtiö voi parantaa keskustelukulttuuria sekä yhteistyötä isännöinnin ja huollon kanssa. Taloyhtiöiden ja asukkaiden energiatehokkuustoimilla on suuri rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Asuminen tuottaa kotitalouksien ilmastopäästöistä noin kolmanneksen. Energiaeksperttikoulutus soveltuu kaikille taloyhtiön energia-asioista kiinnostuneille tahoille: hallituksen jäsenille, osakkaille, vuokra-asujille, isännöitsijöille ja huoltohenkilöstölle.

Energiaekspertti on taloyhtiön hallituksen valtuuttama vapaaehtoinen henkilö, joka on suorittanut energiaeksperttikoulutuksen. Valtuutetulla ekspertillä voi olla monenlaisia rooleja taloyhtiössä. Ekspertti voi ohjata ja opastaa taloyhtiön hallitusta ja muita asukkaita energia-asioissa. Hän seuraa energiakulutusta ja välittää kulutukseen vaikuttavaa tietoa kiinteistöhuollolle ja isännöinnille. Ekspertillä voi olla myös tärkeä merkitys korjausra-kentamiseen liittyvien energiatehokkuustoimien alullepanemisessa. Rooli keskustelun herättäjänä ja taloyhtiön yhteisöllisyyden edistäjänä voi soveltua myös hyvin.

Koulutustilaisuudet järjestetään Helsingissä Bulevardi 31, viitenä keskiviikkoiltana 28.helmikuuta, 14. maaliskuuta, 21. maaliskuuta 11.huhtikuuta. ja 16. toukokuuta kello 17.30-20.00. Taloyhtiö-retki tehdään 21. maaliskuuta ja päätöstilaisuus messuineen pidetään 16. toukokuuta. Koulutus on maksuton. 

Lähde: HSY


Päivitetty/Updated: 09.02.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.