Tänä vuonna luettu 2 513 654 uutista.
This year 2 513 654 news read.

Tuore tutkimus paljastaa: Tässä työelämän ominaisuudessa Suomessa hävitään räikeästi muille Pohjoismaille

Academic Workin julkaisema Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimus paljastaa eroja pohjoismaisten nuorten, korkeakoulutettujen ammattilaisten toiveissa heidän työnantajiaan ja työpaikkojaan kohtaan. 

Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 14 445 henkilöä, joista lähes tuhat oli suomalaisia. Vastaajat olivat kaikki uransa alkuvaiheessa olevia korkeakoulutettuja ammattilaisia. Esimerkiksi tanskalaisista vastaajista 74% on valmiita pysymään saman työnantajan palveluksessa yli viisi vuotta, siinä missä vain kolmasosa suomalaisista vastaajista olisi valmis samaan.

Suomalaisille vastaajille tärkeimpiä syitä työnantajalla pysymiseen olivat hyvät suhteet esimieheen ja työkavereihin, sekä etenemismahdollisuuksien taso yrityksen sisällä. Great Place to Work (GPTW) julkaisee vuosittain listan Suomen parhaista työpaikoista. Vuoden 2018 parhaat työpaikat julkaistaan perjantaina 16. Helmikuuta. GPTW:n johtamisen ja yrityskulttuurin konsultti  Joni Sarpo kiteyttää luottamuksen tärkeimmäksi asiaksi, jos organisaatio haluaa menestyä työnantajana ja tukea henkilöstöään sitoutumaan työpaikkaansa.

GPTW:n datan mukaan Suomen parhaissa työpaikoissa lähtövaihtuvuus on 7,5 % vuodessa ja toimialoittain parhaat työpaikat onnistuvat pitämään työntekijänsä 50 % paremmin kuin kilpailijansa. Sarpon mukaan työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtymiseen kannattaa panostaa erityisesti kuuntelemalla ja osallistamalla

Yksi silmiinpistävä ero Suomen ja Ruotsin välillä löytyy vastaajien suhtautumisesta johtajuuteen. Suomalaiset sietävät huonoa esimiestä paremmin, mikäli työilmapiiri työpaikalla on muuten hyvä. Ruotsalaisille moderni johtajuus taas oli tärkein tekijä uutta työnantajaa valittaessa - suomalaisille hyvä esimies oli vasta viidenneksi tärkein tekijä.

Etenemismahdollisuuksien tärkeyttä arvioitaessa suomalaiset olivat toiseksi kunnianhimoisimpia. Norjalaisille etenemismahdollisuudet olivat tärkeimpiä. Suomalaisille nuorille ammattilaisille työnantajan valinnassa tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat täpärästi ystävälliset kollegat ja hyvä työilmapiiri. Toiseksi tärkeintä olivat työnantajan tarjoamat kasvu- ja urakehitysmahdollisuudet. Joustavat työnteon mahdollisuudet kiinnostivat suomalaisia enemmän kuin muita pohjoismaalaisia. Työpaikan fyysiset puitteet kiinnostivat kaikista vähiten. Vastausten perusteella suomalaiset ovat valmiita käyttämään työmatkoihinsa jopa kaksi tuntia päivittäin hyvän työnantajan vuoksi.

Vastauksissa huomattiin eroja myös sukupuolten välillä. Suomalaismiehille kaikista tärkeintä olivat  etenemismahdollisuudet. Suomalaisia naisia kiinnostivat eniten ystävälliset kollegat ja hyvä työilmapiiri. Yleisellä tasolla miespuolisia vastaajia kiinnostivat eniten palkka ja henkilöstöedut, sekä kehittymismahdollisuudet. Naispuolisia vastaajia kiinnostivat eniten johtajuuden laatu, työilmapiiri sekä työsuhteen pysyvyys.

Lähde: Academic Work  


Päivitetty/Updated: 07.02.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.