Tänä vuonna luettu 2 498 222 uutista.
This year 2 498 222 news read.

Hallitus vaientaa virkamiehiä ympäristönsuojelussa - 'Tämä poikkeaa täysin siitä, mitä on valmisteltu'

'Valitusoikeus on tärkeä hätäjarru', sanoo luonnonsuojelun asiantuntija.

Suomen hallitus on tukkimassa tärkeänä pidetyn valitustien valtion viranhaltijoilta ympäristölupa-asioissa. Linjauksen pelätään heikentävän ympäristönsuojelun laillisuusvalvontaa.  Maakuntauudistusta valmisteleva ministerityöryhmä linjasi kaikessa hiljaisuudessa joulukuussa, että valtion aluehallinnon uudessa tehtävänjaossa valtion virkamiesten valitusoikeutta rajoitetaan.

- Tämä poikkeaa täysin siitä, mitä on tähän asti valmisteltu. Ely-keskusten tekemät valitukset ovat suhteellisen harvinaisia, mutta valitusoikeus on tärkeä hätäjarru, kuvailee Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Maakuntauudistuksen yhteydessä ympäristö- ja vesitalouslupien käsittely on tarkoitus siirtää aluehallintovirastoilta ja lupien valvonta ely-keskuksilta perustettavaan valtakunnalliseen Luova-virastoon.  Joulukuisessa linjauksessa uutta oli se, että Luova-virastoon ei aiota perustaa erillistä yleisen edun valvonnan yksikköä tai asiamiesjärjestelmää. Virastolle ei annettaisi myöskään ensivaiheen muutoksenhakuoikeutta hallinto-oikeuteen omista päätöksistään. Ely-keskuksille nykyisin kuuluva valitustie siis tukittaisiin.

Veistolan mukaan muutos ulkoistaisi ympäristönsuojeluun liittyvää laillisuusvalvontaa viranomaisilta järjestöille. Niillä ei ole samanlaisia resursseja ja asiantuntemusta käytössään kuin ely-keskuksilla.  - Meidän järjestömme on Suomessa ainoa, jolla on resursseja seurata säännöllisesti ympäristölupia, eikä meidänkään seurantamme ole kaiken kattavaa.

Ely-keskusten valituksilla on lupakiistoissa erityinen painoarvo, koska ne edustavat niin sanottua yleistä etua. Yleisen edun valvonta kuuluu julkisen vallan keskeisiin tehtäviin. Viranomaisvalitukset menestyvät muita paremmin hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönnin mukaan uusi linjaus perustuu hallitusohjelmaan. Sen mukaan viranomaisten keskinäistä muutoksenhakua pyritään vähentämään.

Kyse on poliittisesta päätöksestä, sillä mikään laki ei kiellä antamasta valtion virastolle oikeutta valittaa saman viraston päätöksistä, joskin sellainen oikeus on valtionhallinnossa poikkeuksellista. Aiemmin lausuntokierroksella oli malli, jossa Luova-virasto olisi saanut valitusoikeuden päätöksistään. Muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vastustivat mallia ja sitä puolsi KHO. 

Rönn torjuu kritiikin, jonka mukaan hallitus olisi heikentämässä ympäristönsuojelua.  - Lupaprosessista tehdään etupainotteisempi. Tarkoitus on, että haettaessa Luova-virastosta ympäristölupaa yleisen edun valvonta toteutuu jo päätöksen valmisteluvaiheessa. Tosin jo nykyisin ympäristölupien valmistelijoilla on virkavastuu yleisen edun valvonnasta.  Hallitus antaa Luova-viraston tehtävistä esityksensä eduskunnalle osana maakuntauudistukseen liittyvää lakipakettia. Sen on määrä valmistua helmikuussa.

Lähde: Etelä-Suomen Sanomat


Päivitetty/Updated: 14.01.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.