Tänä vuonna luettu 1 986 695 uutista.
This year 1 986 695 news read.

Uusiutuvan energian hinta jatkaa laskuaan: Aurinkosähkön hinnasta lähti seitsemässä vuodessa yli 70 prosenttia, tuulivoima kilpailee jo tosissaan fossiilisten kanssa

Vuonna 2020 kaikki nyt kaupallisesti hyödynnettävät uusiutuvan energian tuotantomuodot kilpailevat jo tuotantokustannuksissa fossiilisten polttoaineiden kanssa, uskoo kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö.

Uusiutuvan energian tuotantokustannukset jatkoivat laskuaan viime vuonna. Teknologian kehityksen ansiosta useimpien tuotantomuotojen kustannukset ovat globaalisti jo tasolla, jolla ne kilpailevat tosissaan fossiilisten polttoaineiden kanssa, kertoo tuore raportti. Tiedot on koonnut kansainvälinen hallitustenvälinen järjestö Irena, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian leviämistä. Sen tilastoja käytetään maailmalla laajalti.

Erityisen jyrkästi on halventunut aurinkosähkön tuottaminen. Seitsemässä vuodessa aurinkosähkön keskimääräinen tuotantohinta maailmalla on laskenut 73 prosenttia, 360 dollarista 100 dollariin megawattituntia kohden. Jyrkkää laskua selittää se, että aurinkokennojen hinnat ovat laskeneet kymmenessä vuodessa lähes 90 prosenttia.

Merituulivoiman keskimääräinen tuotantohinta on laskenut samassa ajassa 170 dollarista 140 dollariin megawattitunnilta. Maatuulivoiman hinta laski 80 dollarista 60 dollariin megawattitunnilta.

Kaikki kolme tuotantomuotoa ovat nyt tuotantohinnaltaan tasolla, jolla ne voivat periaatteessa kilpailla fossiilisten polttoaineiden polttamisen kanssa, Irena arvioi. Analyysissä fossiilisista tuotetun sähkön tuotantokustannuksiksi arvioidaan 50-170 dollaria megawattitunnilta tuotantomuodosta ja polttoaineesta riippuen.

Uusiutuvien tuotantokustannukset kuitenkin vaihtelevat suuresti alueittain, joten keskiarvoista ei voi tehdä yksittäisiä maita tai alueita koskevia päätelmiä. Tuulivoima osoittautui varsin kilpailukykyiseksi tuotantomuodoksi myös Suomessa, kun Lappeenrannan teknillinen yliopisto viime syksynä vertaili eri sähköntuotantomuotojen kustannuksia. Maatuulivoiman tuotantokustannukset olivat ydinvoiman ohella vertailun pienimmät.

Irenan mukaan uusiutuvien tuotantokustannusten lasku ei jää tähän. Näin kertovat tiedot tarjouskilpailuista ja huutokaupoista ympäri maailmaa. Yhä laskevia tuotantokustannuksia ennustaa myös Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Kaikkiaan Irena arvioi, että vuonna 2020 uusiutuvat kilpailevat jo tosissaan kannattavuudessa fossiilisten polttoaineiden kanssa. Järjestö arvioi, että tuolloin useimpien uusiutuvan energian muotojen tuotantohinnat ovat samaa luokkaa tai jopa alemmat kuin fossiilisilla polttoaineilla. Tuotantokustannusten lasku on edellytys sille, että uusiutuvan energian yhtiöt pääsevät irti riippuvaisuudestaan valtion tuista. Viime vuonna Euroopassa rikottiin useita merkkipaaluja tällä saralla.

Lähde: HS


Päivitetty/Updated: 13.01.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.