Tänä vuonna luettu 1 986 268 uutista.
This year 1 986 268 news read.

Mepit: Runkopuun ja kantojen suoraa energiakäyttöä ei voi perustella kestävästi

Euroopan parlamentti äänestää ensi viikolla uusiutuvan energian paketista. 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) mietintö nostaisi uusiutuvan energian tavoitetta 27 prosentista 35 prosenttiin. Osana uusiutuvan energian direktiivin tarkistusta päätetään myös uusiutuvan energian, mukaanlukien biopolttoaineiden, kestävyyskriteereistä.

Suomessa tulevasta energia- ja ilmastopaketista suurinta kiinnostusta on herättänyt juurikin uusiutuvan energian direktiivi (RED2). Se on Suomelle tärkeä, sillä Suomi on metsäteollisuuden ansiosta uusiutuvan energian ja liikenteen uusiutuvien polttoaineiden kärkimaa. Suomessa biopolttoainetuottajat ovat korostaneet, että raaka-aineena energiantuotannossa ovat jätteet ja tähteet.

Meppi Heidi Hautala kommentoi, että näin toimiminen on kestävää ja direktiivissä ei saisi sallia harvennuksia lukuunottamatta kuitupuun ja runkopuun käyttämistä energiaksi. Hautala sanoo Helsingissä perjantaina 12.1.2018 pressitapaamisessa, että asiasta on myös vedonnut parlamenttiin 600 tutkijaa ympäri maailman.

Hautala huomauttaa tiedotteessa, että ilmasto ei katso, mistä päästöt tulevat. Runkopuun hakkuu energiakäyttöön vapauttaa ilmakehään hiiltä, joka muuten pysyisi sidottuna puussa tai puutuotteissa kuten rakennuksissa. Päästöt ovat Hautalan mukaan samaa luokkaa fossiilisen energian päästöjen kanssa. EPP:n europarlamentaarikko Henna Virkkunen katsoo, että metsän energiakäyttö herättää aivan ymmärrettävästi huolta kansainvälisesti. "Myös Suomen omissa intresseissä on varmistaa, että puun osalta pyritään aina mahdollisimman korkeaan jalostusasteeseen. Energiaksi on jatkossakin laitettava vain sivuvirrat ja se puu, joka ei muuhun kelpaa", Virkkunen summaa.

Virkkunen ei kuitenkaan kannata EU:n ympäristövaliokunnan kantaa, jonka mukaisesti puun energiakäytössä pitäisi noudattaa tiukasti jätehierarkiaa, eikä se saisi aiheuttaa markkinavaikutuksia. 

Lähde: EU-uutiset.fi


Päivitetty/Updated: 12.01.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.