Tänä vuonna luettu 1 986 314 uutista.
This year 1 986 314 news read.

Nastolan järvien vedenkorkeuksia koskevaa selvitystä esitellään asukkaille

Nastolan alueella sijaitsevien järvien pinnankorkeuksien muuttamista koskeva selvitys on valmistunut. Tuloksista järjestetään kaikille avoin tiedotustilaisuus.

Nastolan alueella sijaitsevien järvien pinnankorkeuksien muuttamista koskevan selvityksen tuloksia esitellään asukkaille tiistaina 16.1.2018 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Avoin tilaisuus järjstetään Liikuntakeskus Pajulahden auditoriossa, Pajulahdentie 167. Vesialueiden ja rantakiinteistöjen omistajat sekä muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan selvityksen tuloksista ja keskustelemaan mahdollisista jatko-toimenpiteistä. Valmistunut selvitys koskee Sala- ja Ruuhijärven sekä Iso-, Pikku- ja Villähteen Kukkasen järviä.

Ranta-asukkaat ovat kokeneet Sala- ja Ruuhijärvellä ongelmaksi sen, että järvien vedenpinta alenee kesällä voimakkaasti. Selvityksen perusteella vedenpinnan alenemista järvissä kesäaikaan olisi mahdollista hidastaa Immilänjoen yläosaan rakennettavalla pohjakynnyksellä. Tällöin alin vedenkorkeus olisi 20 cm nykyistä korkeammalla, mutta keskimääräinen vedenkorkeus pysyisi ennallaan. Tätä suurempi muutos edellyttäisi järvien vedenkorkeuden nostohanketta tai mittavaa tulvatasannekaivuuta Immilänjoessa.

Padon korvaamisesta hyötyjä kalastolle ja maisemalle

Iso-, Pikku- ja Villähteen Kukkasen vedenpinnankorkeutta säännöstellään tällä hetkellä Kumian säännöstelypadolla. Selvityksen perusteella säännöstelypato olisi mahdollista korvata pohjakynnyksellä, joka pitäisi järvien vedenkorkeuden nykyisellä tasolla itsestään kynnyksen muotoon perustuen.

Padon korvaaminen pohjakynnyksellä poistaisi kalojen nousuesteen, parantaisi maisemaa ja kalaston elinympäristöä koskipinta-alan kasvaessa. Mahdolliset toimenpiteet vaatisivat ennen toteutumistaan tarkat suunnitelmat sekä vesilain mukaisen luvan, joissa huomioidaan muun muassa vaikutukset kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Selvityksen on tehnyt Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Lahden kaupungin ympäristöpalvelujen ja Hämeen ELY-keskuksen tilauksesta.

Esiselvitys vedenkorkeuden muuttamismahdollisuuksista

Lisätiedot:

  • Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin/p. 050 525 9579
  • Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi/p. 050 539 1696 

Lähde: Lahden Kaupunki


Päivitetty/Updated: 09.01.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.