Tänä vuonna luettu 1 992 383 uutista.
This year 1 992 383 news read.

Vain joka kymmenes sairaanhoitaja kokee ehtivänsä tekemään työnsä laadukkaasti ja turvallisesti työajalla

Sairaanhoitajia kuormittavat työmäärä ja henkilöstön riittämättömyys.

Tämä ilmenee Sairaanhoitajaliiton tekemästä kyselystä, johon vastasi yli 1 600 liiton jäsentä, jotka tekevät välitöntä asiakas- ja potilastyötä. Vastaajat työskentelivät sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin palveluksessa. Kyselyn mukaan sairaanhoitajat tekevät työaikanaan omien töidensä lisäksi myös muille kuin sairaanhoitajille kuuluvia töitä. Potilastyötä tekevistä sairaanhoitajista joka viides ilmoitti tekevänsä päivittäin töitä, joiden katsotaan kuuluvan lääkärille.

Sellaisia töitä ovat esimerkiksi lähetteet, lääkelistojen päivittäminen ja laboratoriotulosten tulkinta. Niitä viikoittain ilmoitti tekevänsä vajaa kolmannes (29 prosenttia) sairaanhoitajista. Kolme neljästä (74 prosenttia) sairaanhoitajasta kertoi hoitavansa näitä töitä vähintään muutaman kerran kuukaudessa. 84 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi huolehtivansa säännöllisesti myös osastosihteerille kuuluvista töistä. Sairaanhoitajista yli puolet ilmoitti tekevänsä laitoshoitajan töitä kuten siivoamista, pyykkäämistä ja roskien vientiä. Osa sairaanhoitajista kertoi tekevänsä myös postitusta ja jopa lumenluontia.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtelan mukaan sairaanhoitajien tekemät "väärät" sairaanhoitajan tehtäviin kuulumattomat työt vievät aikaa potilastyöstä. Hahtelan mukaansa järkevää työnjakoa pitäisi miettiä organisaatioissa etenkin nyt sote-uudistuksen kynnyksellä, sillä asialla on taloudellista merkitystä. Kyselyn mukaan selvä enemmistö, 79 prosenttia, sairaanhoitajista on tyytyväisiä työhönsä. Sairaanhoitajat kokevat, että sekä potilaat, potilaan omaiset, lääkärit ja muut ammattiryhmät arvostavat sairaanhoitajia.

Lähde: HS


Päivitetty/Updated: 09.01.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.