Tänä vuonna luettu 1 992 133 uutista.
This year 1 992 133 news read.

Tutkijat puolustavat parjattua aktiivimallia: 'Voi lisätä työllisyyttä'

Aktiivimalli tulee - mitä se käytännössä tarkoittaa?

Kiivasta vastustusta herättäneellä aktiivimallilla puututaan pitkittyneeseen työttömyyteen ja se on hyvä asia, sanovat tutkijat.

On hyvä, että työttömyyden pitkittymiseen puututaan, koska se on Suomessa iso ongelma, sanoo kaksi tutkijaa.  - Jos ajatellaan aktiivimallia, luultavasti se lisää työllisyyttä. Joidenkin tutkimusten mukaan työllisyys paranee siinä vaiheessa, kun aktivointitoimenpiteet lähestyvät, sanoo Turun yliopiston tutkija Teemu Vauhkonen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen on samaa mieltä. - Luultavasti se vähentää työttömyyttä siirtämällä hiukan enemmän työttömille itselleen vastuuta siitä, että he osallistuvat työvoimakoulutukseen tai etsivät pätkätöitä. Se parantaa kannustimia osallistua kursseille ja ottaa vastaan myös pienipalkkaista työtä, Määttänen näkee.  Myös Tampereen yliopiston alaisuudessa toimivan Työelämän tutkimuskeskuksen erikoistutkija Simo Aho kertoo, että Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan monien kohdalla työttömyys päättyy vähän ennen aktivointivelvoitteiden määräajan umpeutumista.

Ahon mielestä aktiivimalli ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista resurssien käyttöä. Hän sanoo, että Suomessa reilu kolmannes työttömistä on sellaisia, jotka eivät ole olleet useampaan vuoteen avoimilla työmarkkinoilla töissä. Tutkimuksissa on havaittu, että tämän ryhmän työllistymistä ei merkittävästi edistä kovatkaan sanktiot.  - Vaikka kuinka olisi motivoitunut ja yrittäisi, niin jos töitä ei löydy, niin niitä ei sitten löydy. Silloin aktiivimallista seuraa ainoastaan köyhtyminen.

Aho pitää mahdollisena, että työttömät saattavat alentaa tavoitetasoaan sen suhteen, millaista työtä he ottavat vastaan sen sijaan, että jatkaisivat työnhakua, kunnes aidosti kiinnostava työ löytyy. Tutkimusten mukaan pätkätöihin osallistuneiden työllistyminen jatkossa on todennäköisempää kuin samanlaisten työttömien, jotka eivät ole ottaneet pätkätöitä vastaan. - On kuitenkin vaikeaa arvioida kuinka suuri aktiivimallin vaikutus työttömyysasteeseen olisi, mutta tuskin kovin suuri, hän toteaa. Myös Määttäsen ja Vauhkosen mukaan aktiivimallin positiiviset vaikutukset ulottuvat vain osaan työttömistä.

Tutkijat ymmärtävät hyvin aktiivimallin herättämän kiivaan vastustuksen. Mallia on kritisoitu muun muassa siksi, ettei kaikille ole tarjolla riittävästi sellaisia palveluita saati työtä, joka osoittaisi aktivoitumisen ja työllistymisyritykset.  - Varmasti on niin, että he ovat epätasa-arvoisessa asemassa ihan alueellisestikin sen suhteen, miten esimerkiksi näitä erilaisia kursseja on tarjolla. Tällaisen mallin käyttöönotto olisi loogisempaa tilanteessa, jossa lisättäisiin työvoimakoulutuksen resursseja, Määttänen toteaa.

Ahon mukaan Suomessa työttömyyden vähenemistä estää merkittävästi se, että pientä koulutusta vaativia töitä, joilla vielä voisi elääkin, ei enää Suomessa ole juuri tarjolla. Määttänen  taas haluaisi enemmän keskustelua siitä, mitä keinoja työttömyyden vähentämiseksi sitten on, jos aktiivimallia ei haluta ottaa käyttöön.  

Lähde: Taloussanomat


Päivitetty/Updated: 30.12.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.