Tänä vuonna luettu 1 986 247 uutista.
This year 1 986 247 news read.

Väitös: Kansalaisten osallistuminen tarpeen energiamurroksen vauhdittamiseksi

KTM Salvatore Ruggieron ympäristöjohtamisen väitöskirja tutki kansalaisten yleistyvää osallistumista uusiutuvan energian tuotantoon hajautetuissa pienimuotoisissa energiaprojekteissa. 

Tällaisia projekteja järjestävät esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt, osuuskunnat ja paikallisyhteisöt. Tavoitteena oli selvittää tekijöitä, jotka edistävät ja hidastavat näiden projektien leviämistä sekä projektien roolia energiamurroksen vauhdittamisessa seitsemässä Pohjois-Euroopan maassa, mukaan lukien Suomessa. Aihe on ajankohtainen, koska Euroopan parlamentti ja kansalliset hallitukset keskustelevat uudessa puhtaan energian paketissa, kuinka edistää kansalaisten aktiivisempaa osallistumista energiantuotantoon.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ideologiat, sosiaaliset tarpeet ja mahdollisuus pienentää sähkölaskuja innostavat kansalaisia osallistumaan uusiutuvan energian tuotantoon. Erityisesti maaseudulla asuvat kokevat, että heillä olevia resursseja, kuten energiantuotannolle otollisia kohteita, sosiaalista pääomaa tai maatalousjätettä, voitaisiin hyödyntää paremmin heidän asuinalueidensa kehittämiseen.

"Kansalaisvetoiset projektit voivat edistää uusiutuvien energialähteiden hyväksymistä, paikallistalouden kehitystä ja energiaomavaraisuutta. Ne kohtaavat kuitenkin paljon esteitä, joita ovat esimerkiksi pientuotannon epäsuotuisa säätely, oikeanlaisten rahoitusmekanismien puuttuminen ja vastustus johtavien energiayhtiöiden taholta, Ruggiero kertoo. Vastustus johtuu siitä, että hajautettu uusiutuvan energiantuotanto laskee perinteisten voimalaitosten pitkän tähtäimen tuottavuutta.

Tutkimustulokset hyödyttävät erityisesti päättäjiä, energiayhtiöitä ja uusiutuvan energiantuotannon hankkeita suunnittelevia kuntia. "Suomi on asettanut hiilenkäytön vähentämisen suhteen kunnianhimoisia tavoitteita, joiden saavuttamisessa kansalaisvetoisista projekteista voisi olla hyötyä. Tätä varten tarvitaan uusi kansallinen energiastrategia, jossa kansalaiset ovat energiamurroksen keskiössä ja hyötyvät hajautetusta energiantuotannosta esimerkiksi pienenevien sähkölaskujen muodossa", Ruggiero esittää. 

Lähde: Jyväskylän Yliopisto


Päivitetty/Updated: 28.12.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.