Tänä vuonna luettu 1 992 385 uutista.
This year 1 992 385 news read.

Kaikille halutaan taata oikeus hyvään kuolemaan - kotisaattohoito lisääntyy

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uudet saattohoitosuositukset. Tavoitteena on tarjota oireita lievittävä eli palliatiivinen hoito ja saattohoito jokaiselle potilaalle asuinpaikasta riippumatta.

Uusilla suosituksilla pyritään korjaamaan nykyinen hajanainen järjestelmä, jossa hoidon taso ja saatavuus vaihtelevat maan eri osissa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää, että palliatiivinen hoito ja saattohoito järjestetään kolmiportaisella tasolla. Vastuu hoidon järjestämisestä tulee yliopistosairaanhoitopiireille. Perustasolla hoidetaan vähiten hoitoa tarvitsevat potilaat heidän kotonaan tai esimerkiksi tehostetun asumisen yksikössä. Kaikille tehdään loppuvaiheen hoitosuunnitelma.

Erityistasolla hoidosta vastaa sairaanhoitopiirien palliatiiviseen hoitoon erityiskoulutettu henkilökunta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi keskussairaaloissa sijaitsevia saattohoito- tai palliatiivisia yksiköitä sekä saattohoitokoteja.

Erityistason hoitoa voi antaa myös kotisairaala, jonka henkilökunta jalkautuu potilaan kotiin tai hoitopaikkaan antamaan palliatiivista hoitoa tai kotisaattohoitoa. Yksi kotisairaala voi vastata alueesta, missä on noin 50 000 asukasta.Vaativa erityistaso vastaa kaikkein vaikeimmista potilaista, jotka ohjataan palliatiivisiin keskuksiin yliopistollisissa sairaaloissa tai saattohoitokoteihin.

Suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja, professori Tiina Saarto sanoo, että tavoitteena on nimenomaan hoidon porrastaminen potilaan tarpeen mukaan. Suositus pohjautuu pitkälti nykyiseen terveydenhuoltojärjestelmään. Saarton mukaan keskeistä on yliopistosairaanhoitopiirien velvoite vastata hoidon järjestämisestä. Palliatiivista hoitoa tarvitsee Suomessa noin 30 000 ihmistä vuodessa ja varsinaista saattohoitoa 12 000 - 15 000 potilasta.

Terhokodin lääkäri Juha Hänninen on kampanjoinut vuosia paremman saattohoidon puolesta. Vaikka ministeriön suositus ei velvoita sairaanhoitopiirejä, sekä Hänninen että Saarto uskovat sen kohentavan nykyistä tilannetta sekä potilaiden että omaisten kannalta.

- Hyvä saattohoito on sitä, että kysytään potilaalta ja perheeltä, mikä teitä auttaisi tässä tilanteessa. Kuoleminen on aina enemmän tai vähemmän ikävää ja ihmiset tarvitsevat aina tukea, Hänninen sanoo.

Lähde: YLE Uutiset


Päivitetty/Updated: 18.12.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.