Tänä vuonna luettu 2 513 646 uutista.
This year 2 513 646 news read.

Onko sirkkatehtailu sittenkin epäeettistä? Sirkoilla voi olla mieli ja jopa tunteet

Suomessa saatiin tänä syksynä lupa sirkkojen kaupalliseen kasvattamiseen ja myyntiin. Sirkkaruuan on ajateltu turvaavan valkuaisen saamisen, kun maapallo ei enää kestä lihantuotantoa.

Minna Santaoja, Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, on pohtinut paljon sitä, millaisia ongelmia sirkkojen kasvatukseen saattaa liittyä. Hänen mielestään sirkkojen syönnissä on ensisijaisesti kysymys rahasta ja erikoisuuden tavoittelusta. Sirkkojen syömisen eettisyyttä on perusteltu sillä, että niiden oletetaan tuntevan vähemmän kipua kuin muiden tuotantoeläinten. 

Hyönteiset tuntevat todennäköisesti kipua, vaikka siitä ei voida olla ihan varmoja. Niillä on erittäin kehittynyt hermosto ja hyvin herkkä tuntoaisti. Hajuaisti on parempi kuin koirilla. Näin kertoo metsäeläintieteen professori, biologi Kari Heliövaara Helsingin Yliopistosta. Vaikka sirkkoihin sattuisi, niitä voi syödä hänen mielestään hyvällä omallatunnolla. Hänen mielestään sirkkojen, kuten muidenkin eläinten, kasvattaminen - myös tehotuotanto - on tarpeellista ja ekologisempaa kuin kasvien viljely. Kasviproteiinin viljely vie enemmän tilaa kuin hyönteistuotanto ja tuottaa ilmaston kannalta epäedullisia kaasuja.

Eläinetiikkaan ja moraalifilosofiaan perehtyneen filosofi Elisa Aaltolan mukaan tutkimus on osoittanut, että hyönteiset pystyvät varsin kehittyneisiin kognitiivisiin suorituksiin, eli ne kykenevät oppimaan. Ne oppivat toisiltaan esimerkiksi saalistustaitoja ja osaavat tunnistaa muut yhteisönsä jäsenet: niillä on siis sosiaalinen ymmärrys muista. Tällainen kyky saattaa viitata ymmärrykseen omasta asemasta suhteessa toisiin, mikä taas saattaa viitata itsetietoisuuteen.

"Hyönteisillä on mieli, tietoisuus ja kyky oppia. Ne osaavat ennakoida ja välttää tunnetasolla epämiellyttäviä asioita. Se viittaa siihen, että ne tuntevat kipua. Siksi hyönteisiä pitäisi kohdella yksilöinä," sanoo eläinetiikkaan ja moraalifilosofiaan perehtynyt filosofi Elisa Aaltola Itä-Suomen yliopistosta. Hän korostaa, että ajatus hyönteisen mielestä ei ole uskon asia, eikä hänen henkilökohtainen mielipiteensä.

Lähde: Yle


Päivitetty/Updated: 09.12.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.