Tänä vuonna luettu 1 497 914 uutista.
This year 1 497 914 news read.

Hyvä juomavetemme ei tällä menolla pysy itsestäänselvyytenä - jo 6000 km vesijohtoverkkoa erittäin huonossa kunnossa

Vesijohtoverkkoa koskeva korjausvelka ei ole arvoltaan valtakunnan suurin, mutta siitä voi kohta tulla ilkein.

Moni suomalainen pitää itsestäänselvyytenä, että hanasta tulee Suomessa joka paikassa hyvää juoma- ja talousvettä. Tämä ei ole ihme, sillä ongelmia on ollut toistaiseksi vähän.

Tuoreimman eli vuosilta 2011-2013 olevan tilastotiedon mukaan Suomessa raportoitiin 13 talousvesivälitteistä epidemiaa. Suurin osa juomaveden saastumistapauksista sattui pienillä vesilaitoksilla, joiden vaikutuspiirissä on ollut kymmeniä tai enintään muutamia satoja henkilöitä.

Keskimäärin 98 prosenttia vesivalvonnan näytteistä täyttää nykyisin kaikki vedelle määritellyt laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousveden laatua arvioidaan Suomessa viranomaisten asettamien mikrobiologisten ja kemiallisten vaatimusten sekä esteettisten ja käytettävyyttä kuvaavien suositusten nojalla

Mutta riskit kasvavat kovaa vauhtia. Suurin osa Suomen vesijohto- ja viemäriverkoista on rakennettu 1960-1980-luvuilla, ja suurimpien kaupunkien keskustoissa verkostojen vanhimmat osat saattavat olla yli sata vuotta vanhoja. Etenkin vilkkaimman rakennuskauden alussa putkien materiaalit olivat usein heikkolaatuisia ja kiireen takia asennustyön laatu jäi huonoksi, arvioidaan tänä vuonna julkaistussa uusimmassa Rakennetun omaisuuden tila eli Roti-raportissa.

Raportin mukaan Suomen vesijohtoverkostosta lähes 6 000 kilometriä on erittäin huonossa kunnossa. Kun korjauksia tehdään tällä hetkellä vain noin 700-900 kilometriä vuodessa, korjausvelka kasvaa jatkuvasti. "Laadunvalvonnan perusteella voi sanoa, että uhka ei ole realisoitunut esimerkiksi laajojen toimituskatkosten muodossa", toteaa vesiasian päällikkö Riina Liikanen Suomen Vesilaitosyhdistyksestä.   Hän jakaa kuitenkin Roti-raportin huolen siitä, että riskit alkavat realisoitua ilman vesijohtoverkoston saneerauksia.

Huoleen ollaan heräämässä, mutta isot päätökset ja varsinkin toimenpiteet puutuvat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Suomen ympäristökeskus Syke julkaisivat juuri esiselvityksen ruoantuotantoon ja yhdyskuntien muihin tarpeisiin käytettävän talousveden hallintaan liittyvistä tietotarpeista, mahdollisuuksista ja riskeistä. Raportti sisältää myös ehdotuksia kansallisen vesistrategian kehittämiseksi. Myös puolustusministeriön turvallisuuskomitea kiinnitti asiaan huomiota syyskuussa antamassaan lausunnossa. 

Suomessa on vesihuoltolaitosten yleistä vesijohtoverkostoa noin 107 000 kilometriä sekä jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostoa yhteensä noin 50 000 kilometriä. Niiden yhteisarvoksi arvioidaan 6,5 miljardia euroa. Lukuihin eivät sisälly kiinteistöjen tonttijohdot, joiden yhteispituudeksi arvioidaan useita kymmeniä tuhansia kilometrejä. Roti-arvion mukaan Suomen rakennuskannan korjausvelka on nyt 30-50 miljardia euroa. Se on 5-8 kertaa enemmän kuin koko vesijohto- ja jätevesiverkoston arvo.

Lähde: Talouselämä


Päivitetty/Updated: 12.10.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.