Tänä vuonna luettu 1 497 923 uutista.
This year 1 497 924 news read.

Lahtelaisnuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä

Kouluterveyskyselyn kaikkien tulosten valmistuttua jatketaan niiden tarkempaa analysointia ja samalla laaditaan uutta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Kouluterveyskyselyn mukaan seitsemän kymmenestä lahtelaisnuoresta on tyytyväinen elämäänsä ja kokee itsensä arvokkaaksi. Neljäs- ja viidesluokkalaisista elämäänsä tyytyväisiä on 90 %. Nuorten keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa on parantunut. Samoin osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemukset koulussa ovat lisääntyneet. Lisäksi nuoret ovat raitistuneet. Elintapojen osalta oppilaiden aamupalan syöminen on harvinaisempaa Lahdessa kuin Suomessa keskimäärin. Erityisesti tyttöjen ahdistuneisuus on melko yleistä koko maassa.

Nuorten kokema kiusaaminen on vähentynyt, mutta huolestuttavaa on se, että kiusaaminen tapahtuu aiempaa useammin lyömällä, potkimalla, uhkaamalla ja pakottamalla. Tämä tulos on samansuuntainen koko maassa. Tulokset osoittavat, että toimijoiden yhteinen kehittämistyö tuottaa tuloksia. Erityisesti juuri päihteiden käyttöön, kiusaamisen vastaiseen työhön ja oppilaiden osallisuuteen on panostettu. Kiusaamisen vastaista työtä Lahdessa on tehty muun muassa Kiva -koulun avulla.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskyselyyn osallistuivat perusopetuksen 8. ja 9. -luokkalaiset, uutena ryhmänä 4. ja 5. -luokkalaiset sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoita.

Nuorten kokema koulukiusaaminen on tarkasteluajankohtana vähentynyt perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Myös koulukiusaamiseen osallistuneiden määrä on vähentynyt kaikilla kouluasteille.  Kiusaamisen tavat ovat kuitenkin muuttuneet.  Erityisesti perusopetuksessa kiusaamista tehdään aiempaa enemmän vakavilla, fyysiseen koskemattomuuteen menevillä tavoilla, uhkaamalla tai pakottamalla. Sama ilmiö on nähtävissä valtakunnallisissa tuloksissa.

Lähde: Lahden Kaupunki


Päivitetty/Updated: 10.10.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.