Tänä vuonna luettu 1 497 919 uutista.
This year 1 497 919 news read.

Lahti hakee vuoden 2020 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi

Lahti on ympäristötoiminnan edelläkävijä, jonka strategisena tavoitteena on menestyä kansainvälisesti rohkeana ympäristökaupunkina.

Kaupungin vahvuuksia ovat ympäristöinnovaatiot sekä yhteistyö yritysten, korkeakoulujen ja asukkaiden kanssa. Euroopan vihreä pääkaupunki (European Green Capital Award, EGCA) on Euroopan komission järjestämä, yli 100 000 asukkaan kaupungeille suunnattu kilpailu. Kilpailussa vertaillaan kaupunkien kestävän kehityksen toimintaa ja tulevaisuuden tavoitteita 12 eri osa-alueella.

Lahden ympäristökaupunkivision toteutuksessa ja kilpailumenestyksessä korostuvat poliittinen sitoutuneisuus, kunnianhimoiset strategiset tavoitteet ja pitkäjänteinen käytännön ympäristötoiminta. Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti Euroopan vihreä pääkaupunki 2020 -kilpailuun osallistumisesta kokouksessaan 9.10.2017. Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtajan, Juha Rostedtin mukaan kilpailu mahdollistaa Lahden profiloitumisen kansainvälisesti kiinnostavana ympäristökaupunkina ja tarjoaa alueen elinkeinoelämälle myönteisen markkinointiviestinnällisen yhteistyöhankkeen kaupungin kanssa kevään 2018 aikana.

- Näkyvyys tukee kansainvälisen rahoituksen saamista Lahteen sekä avaa yhteistyömahdollisuuksia, jotka hyödyttävät myös alueen korkeakouluja.

Lahti kilpaili viime keväänä Euroopan vihreä pääkaupunki 2019 -finaalissa Oslon, Tallinnan, Lissabonin ja Gentin kanssa. Tuomaristo nosti esille Lahden ympäristövahvuuksina erityisesti pitkäjänteisen toiminnan jätehuollon ja vesiensuojelun parissa sekä uudenlaiset kestävät maankäytön suunnittelun toimintamallit yleiskaavatyössä ja asukasosallistumisessa.

Haku vuoden 2020 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi päättyy 18.10.2017. Kilpailuun on osallistunut vuosittain 10-20 kaupunkia ympäri Eurooppaa, ja tänä vuonna on ensimmäistä kertaa luvassa 350 000 euron rahapalkinto voittajakaupungille. Finalistikaupungit julkistetaan huhtikuun alkuun mennessä ja voittaja touko-kesäkuussa 2018.

Lähde: Lahden Kaupunki


Päivitetty/Updated: 10.10.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.