Tänä vuonna luettu 1 497 927 uutista.
This year 1 497 927 news read.

Pääsykokeella sisään otettavien määrä jopa kasvaa

Kauppakorkeakoulun varadekaanin mukaan valintakoeuudistus parantaa yo-kirjoituksissa sekä hyvin että huonosti menestyneiden mahdollisuuksia opintoihin.

Näin asian näkee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori, varadekaani Kristiina Mäkelä.  -- Valitettavan pienelle huomiolle julkisuudessa on jäänyt se, että pelkän pääsykokeen perusteella sisään otettavien määrä itse asiassa kasvaa, hän korostaa Verkkouutisille viitaten muutoksiin kauppatieteen valinnoissa.

Julkisuudessa on ollut esillä, kuinka kauppakorkeakouluihin otetaan ensi vuonna sisään pelkillä ylioppilastutkintopisteillä peräti 60 prosenttia, kun vielä tänä vuonna osuus oli 20 prosenttia. Samalla kuitenkin myös pelkillä pääsykoepisteillä valittujen osuus nousee, joskin vähemmän. Kun tänä vuonna tässä kategoriassa sisään pääsi 30 prosenttia, ensi vuonna pääsykoepisteillä valittujen osuus nousee 40 prosenttiin.

Tämä selittyy sillä, että kauppakorkeakoulut luopuvat ensi vuonna hakijoiden valinnasta niin sanotuilla yhteispisteillä kokonaan. Vielä vuonna 2017 tässä kategoriassa - johon siis vaikuttivat sekä pisteet ylioppilastodistuksesta että pääsykokeesta - valittiin sisään puolet. --  Muutos tuo paremman tilanteen sekä sellaisille lukiolaisille, joilla on hyvä ylioppilastodistus että sellaisille, joilla todistus ei ole ollut niin hyvä, arvioi Mäkelä.

Mäkelän mielestä yhteispistevalinnasta  - eräänlaisesta "välimuodosta" - luopuminen selkeyttää valintaa niin opiskelijoiden kuin korkeakoulujenkin näkökulmasta.  Vuoden 2016 yhteishaussa 34 prosenttia yliopistoihin valituista opiskelijoista valittiin pelkän pääsykokeen perusteella ja 15 prosenttia vastaavasti pelkällä ylioppilastodistuksella. Loput eli noin puolet sisään päässeistä valittiin yhteispisteillä.

Lähde: Verkkouutiset


Päivitetty/Updated: 10.10.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.