Tänä vuonna luettu 1 497 933 uutista.
This year 1 497 933 news read.

Juomaveden puhdistamiseen tarvitaan yhä enemmän kemikaaleja - sateet ja tulvat samentavat vesiä

Ongelma on havaittu Suomen lisäksi muuallakin Pohjois-Euroopassa.

Myös happosateiden vähentyminen lisää humuksen huuhtoutumista vesistöihin.  Lauhat ja sateiset talvet sekä vaihtelevat vedenkorkeudet perinteisten tulva-aikojen ulkopuolella teettävät lisätyötä vesilaitoksilla. 

Ongelma näkyy erityisesti pintavettä käyttävissä laitoksissa, joissa on jouduttu lisäämään kemikaalien käyttöä vedenpuhdistuksessa. Syynä on maaperästä huuhtoutuva humus, jota kulkeutuu veteen aiempaa enemmän.  Pintavesien humuspitoisuuden nousu on huomattu ympäri Suomea, mutta humusta huuhtoutuu veteen aiempaa enemmän myös muualla pohjoisessa Euroopassa kuten Ruotsissa, Norjassa ja Skotlannissa, kertoo Vesilaitosyhdistyksen vesiasiain päällikkö Riina Liikanen.

- Lämpeneminen ja runsaammat vesisateet huuhtovat humusta maaperästä enemmän, kun talven lumipeitteinen ja jäinen aika on lyhentynyt. Myös maankäytön muutokset, kuten metsien hakkuu ja soiden kuivatus lisäävät humuksen huuhtoutumista.

Lisääntyneiden sateiden lisäksi humuksen lisääntyneeseen huuhtoutumiseen löytyy toinen, hieman yllättäväkin syy eli happosateiden vähentyminen. - Se on ympäristön kannalta positiivinen muutos, mutta happamat sateet sitoivat aiemmin humusta maaperään, Liikanen toteaa. Vesilaitosyhdistyksen mukaan Suomessa pintaveden osuus juomavedestä on noin 40 prosentin luokkaa.

Lähde: YLE


Päivitetty/Updated: 06.10.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.