Tänä vuonna luettu 2 213 079 uutista.
This year 2 213 079 news read.

Naiset ovat usein työnjohtajia niin työpaikalla kuin kotonakin

Tarkkaa selitystä sille miksi loppuunpalamisesta kärsii useimmin naiset kuin miehet ei tiedetä, mutta joitakin syitä siihen on.

Tukholman stressivastaanoton psykologi Kerstin Jeding listaa eri syitä sille miksi juuri naiset saavat miehiä useammin loppuunpalamis diagnoosin. Yksi syy tälle on ero siinä, kuinka oireita kuvaillaan lääkärille, kertoo SVT Nyheterin artikkeli.  -Miehet ovat yleisesti alihoidettuja, mitä tulee työuupumuksen oireiden hoitoon, sanoo Jeding.

Toinen syy Jedingin mukaan on biologiset ja hormonaaliset erot miesten ja naisten välillä. Usein keskustelua herättävä väite vaatii toki Jedingin mukaan vielä lisää tutkimuksia.

Kolmas mahdollinen syy loppuunpalamis diagnoosille juuri naisten keskuudessa on sukupuolijakautuneet työympäristöt. Tutkimusten valossa suurin riski sairastua loppuunpalamiseen on ammateissa, joita tyypillisesti dominoi naiset. Tällaisia ovat esimerkiksi hoitoala ja opetusala.

-Tämä puhuu myös sen puolesta, että niillä miehillä jotka työskentelevät naisvaltaisilla aloilla on myös suurempi riski sairastua, kertoo Jeding.

Viimeiseksi Jeding nostaa esille naisten yleisen vastuun työpaikan ulkopuolella. Usein työnjohtajan rooli ei jää työpaikan ovien sisäpuolelle vaan se jatkuu kotona.

-Vaikka usein kotona työnjakoa yritetään jakaa mahdollisimman tasaisesti, on töiden toimeenpano usein naisten vastuulla, selvittää Jeding.

Lähde: SVT


Päivitetty/Updated: 04.10.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.