Tänä vuonna luettu 2 248 771 uutista.
This year 2 248 771 news read.

Vaalimaanjoen kututalkoissa avataan uusia kulkureittejä uhanalaisille taimenille

WWF, K-ryhmä ja Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n hallinnoima Kaakon Jokitalkkari järjestävät 30.9.-2.10.

Vaalimaanjoella välillä Nokkala-Muurola puronkunnostustyöt, joiden aikana taimenten kutuesteenä toimivat Muurolan kaksi lankkupatoa muutetaan kalapoluksi. Lisäksi talkoolaisten voimin kunnostetaan Hyyryläisenkosken kutu- ja poikastuotantoalueita ja avataan kynnystämällä taimenille uusia kutualueita Nokankosken tierummun yläpuoleiselle koskialueelle. Tavoitteena on elvyttää erittäin uhanalaista jokeen kotiutunutta, luonnon omaa taimenkantaa.

Monet Suomen kalalajeista ovat sukupuuton partaalla, koska ne eivät pääse nousemaan puroissa ja joissa sijaitseville lisääntymisalueilleen. Kalojen nousun, ja siten myös kutemisen, estää usein harmittomalta näyttävä rakennelma. Esimerkiksi Vaalimaanjoella Muurolan kohdalla taimenten kudulle nousua rajoittavat kaksi lankkupatoa.

"Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia ja merkittävä syy tähän ovat erinäiset puroihin ja jokiin tehdyt rakennelmat, jotka estävät kalojen nousun lisääntymisalueilleen. Tälle asialle voi kuitenkin tehdä paljon. Vaalimaanjoen yläosassa avataan esteet ja kunnostetaan uomaa Virho ry:n ja Kaakon Jokitalkkarin aktiivisuuden ja maanomistajien myötämielisyyden ansiosta", WWF Suomen suojeluasiantuntija Elina Erkkilä sanoo.

Vaalimaanjoen aiempi oma taimenkanta on hävinnyt. Tilanne on sama monessa muussa vesistössä, ja Suomen 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Vaalimaanjoen yläosan nykyinen taimenkanta istutettiin jokeen vuonna 2007. Toimenpiteillä vahvistetaan Vaalimaanjoen yläosan vaelluspoikatuotantoa, jolla edesautetaan joen alaosalla aiemmin tehtyjen isompien vaellusesteiden poistojen jo aikaansaamaa taimenkannan elpymistä. Vaalimaanjoen kunnostuksissa keskeisessä roolissa ovat Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry ja sen hallinnoima Kaakkois-Suomen vesistöjen kalakantojen vahvistamiseen ja elvyttämiseen panostava Kaakon Jokitalkkari. Virtavesityöt tehdään Kaakon Jokitalkkarin ohjauksessa.

Lähde: WWF


Päivitetty/Updated: 03.10.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.