Tänä vuonna luettu 1 505 979 uutista.
This year 1 505 979 news read.

Raportti: Maahanmuuttajilla on paljon osaamista

Korkeakoulutaustaisilla maahanmuuttajilla on paljon aiemmin hankittua osaamista ja opintoja, mutta niitä ei tunnisteta riittävästi, arvioi maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan ohjausryhmä.

Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan ohjausryhmä luovutti maanantaina raporttinsa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.). Raportin mukaan maahan muuttaneilla on paljon aikaisemmin hankittua osaamista ja suoritettuja opintoja, mutta työelämä ja koulutusjärjestelmä eivät tunnista näitä riittävällä tavalla.

Ohjausryhmän mukaan maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöihin tarvittaisiin olennaisia parannuksia. Muutoin päädytään helposti koulutusta vastaamattomiin tehtäviin tai suorittamaan aikaisemman tutkinnon kanssa päällekkäisiä opintoja. Tämä puolestaan aiheuttaa raportin mukaan turhautumista ja heikentää integraatiota.

- Suomi tarvitsee ja haluaa kaikkien osaamisen käyttöön. Meillä ei ole varaa hukata ja jättää tunnistamatta osaamista. Vastuukorkeakoulumalli tarjoaa ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvoittamiseen ja osaamisen parempaan tunnistamiseen, Grahn-Laasonen toteaa.

Suomen kielen taidon puute on raportin mukaan yksi merkittävimmistä esteistä opinnoille ja työllistymiselle. Ohjausryhmä ehdottaa korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille soveltuvien kieliopintojen tarjonnan lisäämistä sekä englanninkielisiä opinto-ohjelmia, jotka tukisivat maahanmuuttajien pääsyä korkeakouluopintoihin.

Lisäksi valmistavilla siltaopinnoilla, esimerkiksi työelämäprojekteilla tai verkko-opinnoilla, voidaan edistää Suomeen muuttaneiden henkilöiden pääsyä työelämään ja virallisen koulutusjärjestelmän piiriin.

Lähde: Verkkouutiset


Päivitetty/Updated: 25.09.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.