Tänä vuonna luettu 1 497 953 uutista.
This year 1 497 953 news read.

Metsähallituksen hakkuut uhkaavat kainuulaista metsäluontoa

Metsähallitus on viime aikoina hakannut Kainuussa monia luonnoltaan ja virkistysarvoltaan merkittäviä metsiä. Se aikoo jatkaa hakkuita lähiaikoina.

WWF:n mielestä Metsähallituksen pitää keskittyä arvokkaiden kohteiden hakkaamisen sijaan uusien suojelualueiden perustamiseen. Hallituksen suunnittelemat mittavat lisäykset hakkuumääriin aiheuttavat suurta huolta Kainuussa, jossa on jo menetetty monia luonnonsuojelun näkökulmasta arvokkaita metsiä. Maakunnan metsistä on suojeltu ainoastaan viisi prosenttia, vaikka Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteeseen, jonka mukaan maamme metsistä tulisi suojella alueellisesti kattavasti vähintään 17 prosenttia.

Valtio omistaa Kainuun metsistä yli 40 prosenttia, joten se kantaa ison vastuun metsäluonnon tilasta. "Kainuussa on liian vähän suojelualueita, ja vanhat metsät ovat huvenneet liki olemattomiin. Metsäluonnon tila maakunnassa on jo nyt niin huono, että arvokkaiden kohteiden hakkaamisen sijaan valtion metsiä hallinnoivan Metsähallituksen pitää keskittyä niiden suojelemiseen", WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

Metsäluontoa uhkaavia hakkuita tehdään ympäri maakuntaa: Metsähallitus on suunnitellut hakkuita Oulujärven retkeilyalueen kahteen saareen. Molemmissa, sekä Kaarresalossa että Kuostonsaaressa, on suojeltavia luontotyyppejä, ja niiden puusto on paikoin yli 200-vuotiasta. Lisäksi Kaarresalo on ollut tähän saakka suojeltuna Metsähallituksen omalla päätöksellä. Paljakan kylän ympäristössä on tehty hakkuita alueella, jonne on ehdotettu kansallispuiston perustamista. Retkeilyn näkökulmasta tärkeällä Vienan reitillä valtion mailla olevista metsistä on jäljellä enää kymmenesosa ja nekin ovat hakkuu-uhan alla. EU:n tiukasti suojelema liito-orava elää Kainuussa levinneisyytensä pohjoisrajalla. Metsähallituksen laajamittaiset hakkuut Suomussalmella uhkaavat pahentaa lajin ahdinkoa ja jopa pienentää sen esiintymisaluetta.

Lähde: WWF


Päivitetty/Updated: 19.09.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.