Tänä vuonna luettu 1 505 980 uutista.
This year 1 505 980 news read.

Holmström huippuyksiköstä: 'Suomalainen kansantaloustiede elää huippukautta'

Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) -nimeä kantavan hankkeen valmistelu alkaa kolmen pääkaupunkiseudun yliopiston yhteistyönä.

Kansainväliselle huipulle tähtäävän, jopa uutta 15 professuuria tarjoavan tutkimus- ja opetusyksikön tehtävänä on turvata tohtorikoulutus kaikilla keskeisillä taloustieteen osa-alueilla.

Pääministeri Juha Sipilä kertoi hankkeesta aamulla MIT:n professorin Bengt Holmströmin Nobel-palkinnon kunniaksi järjestetyn talousneuvoston juhlakokouksen yhteydessä.

Sipilän mukaan taloustieteelliselle osaamiselle on kasvavaa kysyntää mm. politiikkatoimien suunnittelussa ja vaikutusarvioinnissa. Kasvava kuluttajatiedon määrä ja digitalisaatio lisäävät aineistopohjaisen päätöksenteon osaamisen tarvetta myös yritysmaailmassa.

"Poliittinen päätöksenteko edellyttää korkeatasoisia arvioita vaikutuksista kansantalouteen ja yhteiskuntaan. Vaikutusarviointien tekemisessä meidän on koko ajan pystyttävä parempaan. Uudella taloustieteen yksiköllä on merkittävä rooli tutkimuksessa ja korkeatasoisessa lainvalmistelussa. Olen iloinen voidessani kertoa hankkeesta professori Bengt Holmströmin kanssa, Sipilä sanoi.

Yksikön käytännön toteuttamisesta vastaavat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Svenska Handelshögskolan, jotka aloittavat hankkeen valmistelun viipymättä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Suomen Pankki sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukevat yksikön perustamista ja sitoutuvat Helsinki GSE:n toiminnan pitkäjänteiseen resursointiin. Hankkeelle tullaan hakemaan myös yksityistä rahoitusta.

Professori Holmström pitää hanketta tärkeänä. "Suomalainen kansantaloustiede elää eräänlaista huippukautta", hän sanoo.

Lähde: Kauppalehti


Päivitetty/Updated: 19.09.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.