Tänä vuonna luettu 1 321 222 uutista.
This year 1 321 222 news read.

Kestävän kehityksen kasvatus on peruskoulussa satunnaista

Perusopetuksen opetussuunnitelman yksi keskeisiä tavoitteita on ohjata oppilaita kestävään elämäntapaan. 

Seppo Salorannan Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöksestä ilmenee, että kestävän kehityksen kasvatus toteutuu perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kouluissa tavoitteen tärkeyteen nähden vielä satunnaisesti. Väitöksen pohjana oli kouluihin opettajille ja oppilaille suunnattu kysely.

Tutkittavissa kouluissa kestävän kehityksen huomioiminen opetuksessa ja koulun arjessa vaihteli suuresti.  - Joihinkin kouluihin oli syntynyt kestävän kehityksen kasvatusta tukeva toimintakulttuuri, Seppo Saloranta toteaa.

Kyselyä täydentävät haastattelut osoittivat, että koulun rehtorilla oli ollut merkittävä rooli kestävää kehitystä edistävän toimintakulttuurin muodostumisessa ja ylläpitämisessä. Hyvän kestävän kehityksen toimintakulttuurin kouluissa toteutettiin opetuksessa ja koulun arkikäytänteissä useammin erilaisia kestävän kehityksen teemoja kuin muissa kouluryhmissä. - Hyvän toimintakulttuurin kouluissa myös opettajat toimivat koulussa useammin kestävää kehitystä edistävästi, Saloranta kertoo.

Luokanopettajat pitävät kestävän kehityksen tavoitteita tärkeinä, mutta heidän opetusmenetelmänsä kestävän kehityksen opetukseen ovat varsin perinteisiä. Kestävän kehityksen kasvatukseen soveltuvat todellisten aiheiden parissa toteutettavat oppilasta aktivoivat, kokemukselliset ja elämykselliset työtavat.  - Hyvin toteutettuna ne lisäävät oppilaiden arvojen selkeytymistä, kriittistä ajattelua ja toiminnan taitoja. Tällaisia opetusmenetelmiä luokanopettajat toteuttavat kuitenkin vain satunnaisesti.

Sertifioiduissa ja Vihreän lipun kouluissa kestävään kehitykseen sitoudutaan. Salorannan mukaan tällaisiin kouluihin on rakentunut hyvä kestävän kehityksen kasvatusta tukeva ja mahdollistava toimintakulttuuri, jonka ansiosta kestävän kehityksen teemat toteutuvat näiden koulujen opetuksessa ja arkikäytännöissä useammin kuin peruskouluissa yleensä. - Näissä kouluissa luokanopettajat toimivat työpaikallaan vastuullisemmin kuin yleensä opettajat suomalaisissa peruskouluissa, Saloranta sanoo.

Kasvatustieteen maisteri Seppo Saloranta väittelee 22.9. kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kouluissa. Väitöstilaisuus järjestetään klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriumissa XII. Väitöskirja on luettavissa e-thesiksessä

Lähde: STT


Päivitetty/Updated: 13.09.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.