Tänä vuonna luettu 1 321 225 uutista.
This year 1 321 225 news read.

Kaupunkiliikenteen tulevaisuutta visioidaan syksyllä

Lahtelaiset asukkaat, päättäjät ja asiantuntijat selvittävät yhdessä syksyn aikana, millaista kaupunkiliikkumisen halutaan olevan tulevaisuuden Lahdessa.

Työssä mietitään, miten liikkumista voidaan Lahdessa ohjata kohti kestäviä liikkumismuotoja ja vähentää autoliikenteestä aiheutuvia haittavaikutuksia, samalla kuitenkin varmistaen arjen liikkumisen sujuvuus. 

Eri osapuolten yhteinen työskentely on osa kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman laatimista ja Lahden suunta -prosessia, joka käynnistyi alkuvuodesta liikkumisen nykytila-analyysilla. Nykytilan pohjalta on laadittu tulevaisuutta kuvittavia skenaarioita, joista keskustellaan viikolla 37 järjestettävissä työpajoissa. Toinen työpajoista on suunnattu hallinnon ja elinkeinoelämän edustajille ja toinen päättäjille ja asukkaille.

Työpajojen ja skenaariotarkastelun pohjalta muodostetaan visio ja tavoitteet kaupunkiliikkumisen ohjelmalle. Tavoitteena on, että valtuusto päättää yleiskaavan ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman tavoitteista alkuvuodesta 2018. Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmassa on analysoitu kevään aikana liikkumisen nykytilaa Lahdessa ja koottu yhteen vuosien saatossa tehtyjä selvityksiä.

Lähde: Lahden Kaupunki


Päivitetty/Updated: 12.09.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.