Tänä vuonna luettu 1 321 228 uutista.
This year 1 321 228 news read.

Talvivaaran pilaamien järvien puhdistus jääkin valtiolle - puhdistuksen piti alkaa viime vuonna, mutta toisin kävi

Talvivaaran pilaamien järvien puhdistaminen on jäämässä valtion kustannettavaksi.

Näin kerrotaan Kainuun ely-keskuksesta. Se määräsi vuoden 2015 lopulla Talvivaaran ennallistamaan kaksi yhtiön pilaamaa järveä.  Kainuun ely-keskuksen päällikön Sari Myllyojan mukaan pilaaja on vastuullinen järvistä. Koska pilaaja oli Talvivaara, Terrafamea ei voi Myllyojan mukaan pitää velvollisena puhdistamaan järviä.  "Todennäköisesti siis valtio joutuu maksamaan ennallistamisen, koska Talvivaaraa ei enää ole", hän sanoo.

Myllyojan mukaan järvien ennallistaminen ei ole kuitenkaan kiireellinen asia nyt, sillä järvien tilanne ei ole ely-keskuksen mukaan kriittinen. "Niitä seurataan koko ajan, eikä niiden tilanne ole huonontunut. Kivijärven tilanne on jopa kohentunut. Siellä on alkanut ikään kuin luonnollinen ennallistaminen", hän sanoo.

Jos järvien ennallistamiseen ryhdytään jonakin päivänä, siihen tarvitaan uudet luvat. "Pitää miettiä tarkkaan, mitä, miten ja milloin tehdään. Voi olla, ettei osassa järviä tarvitse ryhtyä mihinkään", Myllyoja arvioi. 

Vuoden 2015 maaliskuussa vielä kaavailtiin, että puhdistus alkaisi kesällä 2016. Kaikkien järvien puhdistamisen hinnaksi arvioitiin tuolloin kymmenen miljoonaa euroa. Puhdistusta suunniteltiin neljälle järvelle: Salmiselle, Kivijärvelle, Kalliojärvelle ja Ylä-Lumijärvelle. Viranomaisten mukaan järvet pilaantuivat merkittävästi vuoden 2012 kipsisakka-altaan vuodon seurauksena.  (Kuva:KHeiskannen).

Lähde: Tekniikka&Talous


Päivitetty/Updated: 12.09.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.