Tänä vuonna luettu 1 497 947 uutista.
This year 1 497 947 news read.

Lempäälään nousee aurinkopaneelien jättikenttä

Lempäälän energiaomavaraisen yritysalueen rakennustyöt alkavat syksyllä. Lempäälän Energia ottaa ensimmäisenä Suomessa tuotantokäyttöön myös polttokennot.

Lempäälän Marjamäkeen alkaa tänä syksynä nousta uudenlainen energiavoimaloiden järjestelmä. Uusiutuvia energiamuotoja käyttävä Lempäälän Energian Lemene-hanke sai 4,74 miljoonan euron tuen työ- ja energiaministeriöltä. Järjestelmän rakentamiskulut ovat noin 15 miljoonaa euroa. Lempäälän Energian sähkökäytönjohtaja Joni Rintala haluaa puhua voimalan sijaan energiayhteisöstä. Lempäälän Energian rooli on Rintalan mukaan tuottaa sähköä ja olla operaattori eri yritysten välillä.

Näkyvin osa uutta voimala-aluetta on 13 000 aurinkopaneelin kenttä. Paneeleita tulee kahdeksasta kymmenelle hehtaarille riippuen siitä, miten paneelit lopulta asetellaan. Kentän lähelle tulee akku, joka tasaa tehonvaihtelut ja säätää taajuuden sopivaksi. Aurinkopaneeleilla on tarkoitus ruokkia ensisijaisesti alueen yrityksiä. Välillä energiaa saattaa jäädä tarjottavaksi Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin tarpeisiin.

Lempäälän neljän megawatin aurinkopaneelikenttä tuottaa sähköä vuodessa 3 600 MWh. Energiamäärä vastaa 180 omakotitalon tai 720 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta vuodessa. Kaasumoottorit tuottavat loput energiayhteisön tarvitsemasta energiasta. Kaasumoottorit ja polttokennot jalostavat kaasumaisista energialähteistä sähkö- ja lämpöenergiaa alueen verkkoihin. Polttokennot ovat Lempäälässä ensimmäistä kertaa tuotantokäytössä Suomessa. Tulevaisuudessa polttokennoilla voidaan varastoida esimerkiksi auringosta saatua sähköä pitkäaikaisesti kaasumaiseen muotoon.

Maanrakennustyöt kolmostien varrella vastapäätä Ideaparkia alkavat jo tänä syksynä. Lempäälän aurinkopaneelikenttä ja muut energiajärjestelmän rakenteet valmistuvat syksyyn 2019 mennessä. Ensimmäiset moottorit ja aurinkopaneelit energiayhteisö saa käyttöönsä keväällä 2018. Kesällä 2018 energiantuotannossa pitäisi olla mukana ensimmäinen polttokenno. Järjestelmän tehoakku valmistuu talvella 2018. Keväällä 2019 ovat käytössä toinen polttokenno ja loput kaasumoottorit. Koko aurinkopaneelien kenttä on käytössä kesällä 2019.

Lemene-hanke sai työ- ja elinkeinoministeriöltä päätöksen tuesta tammikuussa. Hanke on etsinyt yhteistyökumppaneita alkuvuoden ajan. Nyt kumppanien valinta alkaa olla loppusuoralla. Kaikki ovat Rintalan mukaan teknologiatoimittajia. Nimiä ei vielä kerrota, sillä neuvottelut ovat kesken. Lempäälän hanke sai työ- ja elinkeinoministeriöltä tukea, koska se on ministeriön erityisasiantuntija Kati Veijosen mukaan onnistunut kokonaisuus. Polttokennoissa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen, päästöihin ja käyttövarmuuteen.

Aurinkosähkön tuotanto on säästä, vuorokauden- ja vuodenajasta riippuvaista ja tuotanto vaihtelee huomattavasti. Järjestelmän monipuolisuudella on silloin suuri merkitys. Uusiutuvan energian kapasiteetin kasvaessa vaihtelevan tuotannon osuus lisääntyy. On erittäin hyödyllistä saada tietoa ja kokemuksia monipuolisista tuotantojärjestelmistä. Uudenlaisten energiaratkaisujen toivotaan Veijosen mukaan johtavan myös uusien vientituotteiden kehittämiseen.

Lempäälän kunnanvaltuusto myönsi hankkeen investointia varten rahoituslainan takauksen ja Pirkanmaan liitto on ollut mukana rahoittamassa Lemenen selvitystyötä. Mukana kehittämistyössä ovat olleet myös Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä tukku energiayrityksiä.

Lemene on mukana Suomen yliopistojen Procem- ja Heila-hankkeissa sekä Finnish Solar Revolution- ja Senecc-hankkeissa.

Lähde: Aamulehti


Päivitetty/Updated: 09.09.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.