Tänä vuonna luettu 1 321 196 uutista.
This year 1 321 196 news read.

Isonkarin majakkasaaren uhanalaisia lajeja autetaan talkoissa

WWF:n vapaaehtoiset hoitavat parhaillaan Selkämeren kansallispuiston arvokasta perinnemaisemaa Isonkarin majakkasaarella.

Lauantaina 20.8. päättyvällä talkooleirillä avarretaan saaren ketoja, niittyjä ja hakamaita, jotta paahteisuutta tarvitsevat lajit saisivat lisää elintilaa. Uudenkaupungin edustalla Kustavissa sijaitsevan majakkasaaren monipuolinen luonto vaihtelee erämaisista saaristometsistä upeisiin perinnemaisemiin, ja erilaisten kasvilajien määrä hämmästyttää. Saaren kuivilla kedoilla viihtyvät muun muassa kissankäpälä ja noidanlukot.

Ilman säännöllistä hoitoa tätä ainutlaatuista maisemaa uhkaa umpeenkasvu. Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaa metsittynyttä hakamaata sellaisten lajien hyväksi, jotka tarvitsevat avointa tilaa ja aurinkoa. "Isonkarin luonto on poikkeuksellisen monipuolinen paitsi luonnollisen maankohoamisen, myös erityisesti pitkään jatkuneen ihmistoiminnan seurauksena. Majakkasaarelta tunnetaankin yli 380 kasvilajia, joista uhanalaisimmat sinnittelevät juuri umpeen kasvavilla perinnebiotoopeilla", kertoo leirin yhtenä vetäjänä toimiva Tiina Jalkanen Metsähallituksen Luontopalveluista.

"Peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää perinneympäristöissä. WWF:n talkooleireillä niitä autetaan hyvin konkreettisella tavalla. Monien perinneympäristöjen hoito vaatii suurta tarkkuutta ja käsityötä, joten vapaaehtoistemme työpanos on äärettömän tärkeä", kertoo WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula, toinen leirin vetäjistä.

Talkooleirin jälkeen ennallistetun perinneympäristön hoidosta vastaavat siellä laiduntavat lampaat. WWF:n ja Metsähallituksen Luontopalveluiden talkooleiri järjestettiin Isollakarilla ensimmäisen kerran vuonna 2013. Työn mahdollistaa Euroopan unionin rahoittama Paahde LIFE -hanke.

Lähde: WWF


Päivitetty/Updated: 16.08.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.