Tänä vuonna luettu 1 505 997 uutista.
This year 1 505 997 news read.

Aurinkovoimaa tuulivoiman rinnalle

Kuluneen seitsemän vuoden aikana HOK-Elanto on vähentänyt energiankulutustaan 23 %. HOK-Elanto haluaa olla edelläkävijöiden joukossa torjumassa ilmastonmuutosta.

Vastuullisuusohjelmaamme on otettu mukaan monia ilmastotavoitteita tukevia tekoja, kuten energiankäytön tehostaminen kolmellakymmenellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, sekä tuuli- ja aurinkoenergian lisäämisen.

Toiminnan aikaansaamaa hiilijalanjälkeä on vähennetty esimerkiksi lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Vuonna 2016 käyttämästämme sähköstä tuulivoimalla tuotettua oli jo 48 %. Tavoitteena on, että tuulisähkön osuus nousee kahdeksaankymmeneen prosenttiin vuonna 2020.

Tuulivoiman rinnalla on tavoitteena ottaa käyttöön myös muita uusiutuvia energiamuotoja, joilla voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ensimmäiseksi HOK-Elannon aurinkosähköjärjestelmän kohteeksi on valittu S-Market Korso Vantaalla. Aurinkopaneelien arvioidaan kattavan noin reilut 10 % myymälän sähkön vuosikulutuksesta. Kun osa myymälän käyttämästä sähköstä on jo nyt tuotettu tuulivoimalla ja jonka osuus vielä kasvaa, lähestytään tavoitetta, jossa myymälän kaikki tarvitsema sähkö tulee uusiutuvista energialähteistä.

Lähde: HOK-ElantoPäivitetty/Updated: 10.08.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.