Tänä vuonna luettu 1 053 822 uutista.
This year 1 053 822 news read.

Selvitys: Työpaikoilla monikulttuurisuuden hyödyntämisessä on paljon kehittämisen varaa

Työpaikoilla ei hyödynnetä eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksia riittävästi, ilmenee Suomalaisen Työn Liiton, Työterveyslaitoksen, Työelämä 2020 -hankkeen ja Tekesin teettämästä selvityksestä.

Sen mukaan vain kolmannes työnantajista ja muista työikäisistä arvioi, että työpaikoilla osataan hyödyntää eri kulttuureista tulevien ihmisten vahvuuksia. Parhaimmaksi tilanteen arvioivat yksityisen palvelusektorin työntekijät, kun taas teollisuussektorilla arviot ovat heikompia.

"Tämä on hyvin ymmärrettävää, työskenteleehän iso osa ulkomaalaistaustaisista työntekijöistämme juuri palvelu- ja myyntityössä", sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom tiedotteessa.

Bergbomin mukaan yksi este muista kulttuureista tulleiden vahvuuksien hyödyntämisessä voi olla työpaikkojen liiallinen homogeenisuus sekä rekrytoinnissa että työpaikan toimintatavoissa.

"Rekrytoinnissa pitäisikin olla rohkeampia ja ottaa oppia palvelualalta, jotta työpaikoista tulee monimuotoisia ja niissä osataan olla luovia ja innovatiivisia. Tämä edellyttää kuitenkin monimuotoisuuden nykyistä tietoisempaa hyödyntämistä", muistuttaa Bergbom.

Johtaja on avainroolissa työpaikan monikulttuurisuuden hyödyntämisessä ja kehittämisessä.

"Keinoja on useita, ne pitäisi vain rohkeasti ottaa käyttöön", sanoo erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitoksesta.

Tällaisia keinoja ovat tiedotteen mukaan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen työntekijän huolellinen perehdytys, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toiminta, osaamisen hyödyntäminen, koko työyhteisön monikulttuurisuusosaamisen hyödyntäminen ja avoimuuteen kannustaminen.

Lähde: Talouselämä


Päivitetty/Updated: 19.06.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.