Tänä vuonna luettu 1 053 814 uutista.
This year 1 053 814 news read.

Tutkimus: Digityökalut laskivat sairauspoissaoloja lähes viidenneksellä

Lääkärikeskus Mehiläisen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toukokuussa valmistuneen tutkimuksen tulokset olivat rohkaisevia työkykyjohtamisen hyötyjen näkökulmasta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin digitaalisesti ohjatun työkykyjohtamisen vaikutuksia yritysten työterveyshuoltoon. Sairauspoissaolot tulevat kalliiksi niin yhteiskunnalle kuin yrityksille. Kela maksoi pelkästään vuonna 2016 sairausvakuutuskorvauksia yli 770 miljoonaa euroa.

Mehiläinen kehitti yhdessä asiakkaidensa kanssa digitaaliset työkalut, jotka auttoivat yrityksiä muun muassa luomaan reaaliaikaisen tilannekuvan henkilöstön työkyvystä.

Työkalujen vaikutuksia tutkittiin kuluvan kevään aikana VTT:n kanssa. Tutkimuksessa vertailtiin yhtä työkalua käyttäneiden asiakkaiden sairauspoissaoloja ja terveydenhuollon kustannuksia vertailuryhmän kanssa, joka ei työkalua hyödyntänyt.

Alkaneiden sairauspoissaolojen määrä laski työkalua käyttäneiden asiakkaiden osalta yhteensä 18 prosenttia. Vertailuryhmässä laskua nähtiin myös, kaikkiaan 13 prosenttia.

Suurin ero tuloksissa syntyi 8-90 päivää kestäneissä sairauspoissaoloissa. Työkalua käyttäneillä asiakkailla ne laskivat kolmen vuoden seurannassa 15 prosenttia. Vertailuryhmässä laskua oli kahdeksan prosenttia.  Työkalua käyttäneiden asiakkaiden työterveyshuollon kokonaiskustannukset laskivat puolestaan kymmenen prosenttia.

Tutkimus koostui 76 000 henkilöstä koostetusta data-analyysistä ja seitsemälle Mehiläisen asiakasyritykselle tehdystä haastattelututkimuksesta.

Lähde: Kauppalehti


Päivitetty/Updated: 19.06.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.