Tänä vuonna luettu 1 053 779 uutista.
This year 1 053 779 news read.

Kuinka hiilidioksidipäästöjä leikataan

EU:n komissio esitteli marraskuussa 2016 uuden lainsäädäntöpaketin,  jonka tavoitteena on leikata CO2-päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

Suomessa liikenteen päästöjä pyritään vähentämään biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä. "Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää, että parannamme liikennejärjestelmien tehokkuutta, luomme kannusteita vähäpäästöisille energiavaihtoehdoille ja lisäämme biopolttoaineiden käyttöä asteittain", kertoo asiantuntija Kyriakos Maniatis EU:n komission energiapääosastolta. Maniatis sanoo, että liikenteen osuus EU:n kokonaispäästöistä on noin 25 prosenttia.

"Komission tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä erityisesti raskaassa liikenteessä. Tärkeimpinä menetelminä ovat päästörajoitusten ja biopolttoainevelvoitteiden noudattaminen, mutta myös uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisääminen lento- ja laivaliikenteessä", Maniatis sanoo.

Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan noin 500 000 tonnia kehittyneitä biopolttoaineita vuosittain. Määrä on kasvatettava noin 1,1 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä, mikä edellyttää noin 1,5 miljardin euron suuruisia investointeja. 

Kansallisen strategian mukaan vuosittainen tuki energiantuotantoon liittyville merkittäville investoinneille voi muutaman vuoden aikajaksolla nousta jopa 60 miljoonaan euroon vuodesta 2019 lähtien.

Suomessa uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on tällä hetkellä noin 42 prosenttia, mikä on kolmanneksi korkein luku Euroopassa. Hallituksen tavoitteena on nostaa tuotanto 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: UPM


Päivitetty/Updated: 16.06.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.