Tänä vuonna luettu 1 053 805 uutista.
This year 1 053 805 news read.

Maamme suojelun arvoiset luontoalueet nyt yhdellä kartalla - ympäristöjärjestöt vaativat merkittävää lisäystä suojeluun

Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, WWF Suomi, Luonto-Liitto ja BirdLife Suomi ovat yhteistyössä keränneet kiireellistä suojelua tarvitsevien luontoalueiden tiedot yhteen paikkaan. Kaikille avoin Metsäkartat-verkkosivu aukeaa tänään tiistaina 13.6.

Ympäristöjärjestöt ovat vuosien ajan keränneet tietoa Suomen arvokkaista, mutta suojelemattomista metsistä ja soista sekä kartoittaneet uhanalaisten lajien elinalueita ja ehdottaneet luontoalueita suojeltavaksi kartoitusten perusteella. Suojeltavaksi esitettyjä metsä- ja suoalueita ja niiden tietoja voi tarkastella nyt yhdeltä kartalta. 

Karttakokonaisuuden tarkoitus on lisätä yleisön ja päättäjien tietoa kiireellistä suojelua ja tutkimuksia vaativista alueista ja näyttää, että arvokasta metsä- ja suoluontoa on suojelematta kaikkialla Suomessa. Kartalle on koottu myös viranomaistyönä tehty soidensuojelun täydennysohjelma, jonka hallitus päätti suurimmalta osalta jättää toteuttamatta.

Kaikille avoin aineisto löytyy osoitteesta www.metsakartat.fi 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estäminen edellyttävät huomattavaa lisäystä metsien ja soiden suojeluun. Biotalouden nimissä lisääntyviä hakkuita on kompensoitava suojelemalla merkittävästi lisää metsiä.

Lähde: WWF


Päivitetty/Updated: 15.06.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.