Tänä vuonna luettu 1 053 782 uutista.
This year 1 053 782 news read.

Korkeakouluverkosto kehitti uuden erikoistumiskoulutuksen biotalouden tarpeisiin

Luonnonvara-alalla toimivat ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat sopineet biotalouden erikoistumiskoulutuksesta, joka on kehitetty työ- ja elinkeinoelämän kanssa kehittyvän biotalouden tarpeisiin. Koulutusta tarjotaan 2018 alkaen eri puolilla Suomea.

Maamme koulutusjärjestelmää on täydennetty erikoistumiskoulutuksilla, joiden tavoitteena on turvata korkeaa osaamista edellyttävien, Suomen hyvinvoinnin kannalta tärkeiden alojen kehittyminen ja uudistuminen. 

Tavoitteena on parantaa työelämässä toimivien asiantuntijoiden osaamista erityisesti korkeakoulujen tarjoamalla tutkimus- ja kehittämisosaamisella. Uudistuksella on myös haluttu edistää korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä ja autonomiaa erikoistumiskoulutuksista päätettäessä.

Biotalous on keskeinen voimakkaasti kehittyvä ala, jolla toimivien asiantuntijoiden osaamisesta tulee huolehtia. Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja kehittämällä ja ottamalla käyttöön niihin liittyviä innovaatioita, uusia prosesseja ja teknologioita. Samalla edistetään muutosta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan. 

Luonnonvara-alalla toimivat ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat tarttuneet tähän uudistushaasteeseen ja sopineet biotalouden erikoistumiskoulutuksesta ja sen tavoitteista yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Sopimus biotalouden erikoistumiskoulutuksesta astui voimaan 1.6.2017, jolloin kyseinen erikoistumiskoulutus tuli myös osaksi valtakunnallista koulutusjärjestelmää.

Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta ovat sopineet Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto ovat allekirjoittaneet vastaavan sopimuksen.

Lähde: HAMKPäivitetty/Updated: 14.06.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.