Tänä vuonna luettu 1 053 778 uutista.
This year 1 053 778 news read.

Europarlamentin rankka raportti murskaa Suomen bioenergian

Europarlamentin ympäristövaliokunnan esityksen ei kuitenkaan uskota menevän läpi sellaisenaan.

Europarlamentin ympäristövaliokunnan hollantilaisparlamentaarikko, vihreisiin kuuluva Bas Eickhout julkaisi viime viikolla raporttinsa uusiutuvan energian direktiivistä. Esitys vetäisi maton biopolttoaineiden käytön alta.  "Jos esitys menisi tällaisenaan läpi, se olisi katastrofi Suomen bioenergialinjalle", toimi­-alapäällikkö Hannes Tuohi­niitty Bioenergia ry:stä arvioi.

Ympäristövaliokunnalla on parlamentissa yksinoikeudella päävastuu biomassan kestävyyteen ja liikenteeseen liittyvistä artikloista. Direktiivissä artikloita on kaikkiaan 36. Toteutuessaan ehdotukset käytännössä lopettaisivat investoinnit liikenteen biopolttoaineisiin ja bioenergian käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa vaikeutuisi oleellisesti.

Eickhout esittää biopoltto­aineiden epäsuorien vaikutusten arvioimista jaekohtaisesti. Ne estäisivät automaattisesti esimerkiksi harvennuspuun, mäntyöljyn, sahanpurun, höylälastun ja melassin käytön liikenteen biopolttoaineiksi.

Eickhout perustaa ehdotuksen oletukseen, että teollisuus käyttäisi esimerkiksi mänty­öljyn sijaan fossiilisia poltto­aineita. Seurausvaikutus laskettaisiin mäntyöljyn päästöiksi. 

Kehittyneiden biopoltto­aineiden hyväksyttyjen raaka-­aineiden listalta voisi poistaa raaka-aineita komission asetuksella ja muutoksia voisi tehdä kahden vuoden välein. Pelkästään tämä säännös estäisi investoinnit biopoltto­aineisiin, sillä teollisuus ei investoi kahden vuoden näkymien pohjalta, Tuohiniitty toteaa. Hakkuutähteet kelpaisivat biopolttoaineiden pohjaksi, mutta tähteiden kestävyyttä Eickhout arvioisi vielä erikseen. 

Eickhout suosisi sähkö­autoja antamalla niille energiakäytössä kertoimen viisi, eli sähköautoissa käytetty energia saisi laskennassa viisinkertaisen edun muuhun energiaan verrattuna.

Kaikille biopolttoaineen tuottajille, myös nykyisille, tulisi Eickhoutin mukaan säätää 70 prosentin päästövähennysvaatimus jo vuodesta 2025 alkaen. Eickhout haluaa laajentaa no go -alueiden eli täydellisen energiakasvien ja puun korjuukiellon turvemaihin, eli se koskisi soiden lisäksi esimerkiksi turvepeltoja. Myös kosteikkoalueelta peräisin oleva puu olisi kestämätöntä. Pelloilla kestämätöntä olisivat kaikki energiapääviljely­kasvit.

Direktiivi ei koske nykyisin alle 20 megawatin energiakattiloita. Raportti alentaisi rajan yhteen megawattiin. Polttoaineiden seospoltto eli puun poltto yhdessä muiden polttoaineiden, esimerkiksi turpeen kanssa tekisi käytetystä puusta kestämätöntä. Sähköä ei saisi tuottaa uusissa biolauhdelaitoksissa enää lainkaan, eli esimerkiksi Puolan ja Saksan suuria kivi- ja ruskohiililauhdelaitoksia ei voitaisi muuttaa puupellettikäyttöiseksi edes osittain.

Eickhout nostaa EU:n uusiutuvan energian tavoitteen 45 prosenttiin vuonna 2030, kun nyt se on 27 prosenttia. Parla­mentin teollisuusvaliokunnan raportööri, espanjalainen Blanco Lopez esittää tavoitetta nostettavaksi 35 prosenttiin. Suomen kansallinen tavoite on 50 prosenttia.

Lähde: Maaseudun Tulevaisuus


Päivitetty/Updated: 14.06.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.